BDA Consulting OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostanud abimaterjali ettevõtlusega alustajale – alustava ettevõtja käsiraamatu. Käsiraamat julgustab samm-sammu haaval läbi mõtlema ettevõtlusega alustamise etapid alates ettevõtjaks olemise plussidest ja miinustest kuni äriplaani koostamise ja äriidee esitlemiseni välja. Raamatus on toodud ettevõtjate edulugusid, mis innustavad ja inspireerivad alustavat ettevõtjat.

Käsiraamatus on ka toetavaid sõnu sotsiaalse ettevõtlusega alustajatele – julgustatakse ellu viima ka sotsiaalseid või keskonnaprobleeme lahendavaid äriideid.

Käsiraamat on kättesaadav eesti keeles: Alustava ettevotja kasiraamat.