Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Estonian

Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete arengu stimuleerimine Eestis

Strateegia süvaanalüüs Käesolev raport esitab Eesti sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete [...]

Do you know youth support programme “YOUTH PROP UP”?

The Youth Prop Up action plan is part of the wider Estonian Youth Guarantee National Action [...]

Social entrepreneurship in the Baltic and Nordic countries. Would the variety of existing legal forms do more for the impact on sustainable development?

This study evaluates the current situation and identify best practices in the Baltic countries (Estonia, Latvia, [...]

Alustava ettevõtja käsiraamat

BDA Consulting OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostanud abimaterjali ettevõtlusega alustajale - [...]

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). [...]

A strategy for developing young people’s social entrepreneurship

A new strategy has been completed in Estonia in 2018 - a strategy [...]

Eestikeelne ühiskondliku mõju hindamise käsiraamat

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik andis välja ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatu nii eesti (LINK siin) [...]

Ülevaade: Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele

Veel mõne aasta eest sarnanes sotsiaalne ettevõtlus enamikus Euroopa riikides ”mustale kastile”. Kui [...]

Video: Tutvu sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitega kahe põneva näite abil!

  Sotsiaalsed ettevõtted teenivad raha selleks, et maailma paremaks muuta. Vaata lähemalt, kuidas [...]

Soovitused KOVidele sotsiaalse ettevõtluse iduettevõtete arengu soodustamiseks

Sobivate tingimuste loomine uute sotsiaalsete ettevõtete tekkimiseks (püsivad inkubatsioonimehhanismid) nõuab mitmekülgset tegevust erinevates [...]