Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Monthly Archives: August 2019

//August

Educational module “Social entrepreneur’s competencies and mindset”

In August this year, Social innovation center from Latvia are completing a two-year [...]

1.Iepazīšanās ar apmācību moduli

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 1.nodaļa - Iepazīšanās ar apmācību moduli   Mērķis Nodrošināt [...]

2.Sociālā uzņēmēja aktivitāšu un prasmju koncepts

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 2. nodaļa - Sociālo uzņēmēju aktivitāšu un prasmju koncepts [...]

3.Sociālā uzņēmēja prasmju novērtējums/ pašnovērtējums

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 3. nodaļa - Sociālā uzņēmēja prasmju izvērtējums   Mērķis [...]

By |Uncategorized|1 Comment

4.Personīgo prasmju pašnovērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 4. nodaļa - Personīgo prasmju pašvērtējums un personīgās izaugsmes [...]

5.Apmācību moduļa kopsavlikums

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 5. nodaļa - Apmācību moduļa kopsavilkums Pārdomas "Krāsainas domas [...]

6.Pielikumi, veidlapas, prezentācijas

Papildus materiāli tālākai izpētei un avoti: 1.LEAP Framework Developing Outcome Indicators http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf 2.Rogers, [...]

By |Uncategorized|1 Comment

APMĀCĪBU MODULIS Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids

Uzņēmējdarbība, pielietojot inovācijas ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi, darbojas kā pasaules dzinējspēks. Iepretim [...]

UTBILDNINGS MODUL Kompetenser och tänkesätt för sociala företagare

Företagare i näringslivet fungerar som motorer för tillväxt, genom att utnyttja innovation som [...]

6. Bilagor, formulär, presentationer

1.LEAP Framework Developing Outcome Indicators http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf 2.Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological [...]