1.Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā

1.1.Sociālās uzņēmējdarbības raksturojums

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu iepazīsies ar sociālo uzņēmējdarbību; tās definīciju un atšķirībām no filantropijas un tradicionālās uzņēmējdarbības.
  • Tu tiksi iepazīstināts ar jēdzienu “sociāla ietekme” un sapratīsi, kādēļ tas ir galvenais sociālās uzņēmējdarbības elements.
  • Tu iepazīsi sociālās ietekmes radīšanas, kā arī divu pasaules mēroga sociālo uzņēmēju piemērus.

Sociālos uzņēmējus motivē vēlme radīt pozitīvas pārmaiņas. Tas ir fenomens, kurš iemanto ar vien vairāk nacionāla un starptautiska mēroga uzmanības. Ja vēlies mainīt pasauli, nepieciešams rīkoties. Kā teicis Gandijs: “Esi tās pārmaiņas, kuras pasaulē vēlies redzēt”.

Sociālie uzņēmēji daudzviet pasaulē lielākajām un aktuālakajām problēmām izstrādā inovatīvus un radošus risinājumus. Daži ir atraduši veidus, kā nodrošināt pieejamu, tīru un atjaunojamu enerģiju daudziem nabadzīgajiem jaunattīstības valstu iedzīvotājiem.  Daži raduši risinājumus, kā atbalstīt un iekļaut darba tirgū, līdz tam nelabvēlīgās situācijās nokļuvušos cilvēkus. Sauvkārt citi izvēlējušies apvienot abus ‒ gan ilgtspējas, gan arī sociālam un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sabiedrībā iekļaušanas virzienus.

Ja jūti tādu pašu stimulu, radīt pozitīvas pārmaiņas, laipni lūgts šajā kursā. Mēs iepazīstināsim ar dažām no atslēgas kompetencēm un spējām, kuras tev būs nepieciešamas, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību. Mēs aplūkosim tādus izaicinājumus, kā biznesa attīstībai nepieciešamo līdzekļu piesaiste, komunikācija, juridiskais ietvars u.c. Tu iepazīsies ar iedvesmojošiem piemēriem, kā atšķirīgi sociālie uzņēmēji daudzviet pasaulē risinājuši sociālās problēmas.

Šādi mēs ceram palīdzēt, veidot augsni procesiem, kas pasaulē rosinās labvēlīgas pārmaiņas. Pārējo tev būs jāmācās no praktiskās pieredzes, taču vispirms ļauj mums tevi tuvāk iepazīstināt ar sociālās uzņēmējdarbības konceptu.

 

Materiāli

VIDEO “1.1. Sociālās uzņēmējdarbības raksturojums

Prezentācija “Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā”

Tveršana1

 Kontroljautājumi

  • Kā radās tava interese par sociālo uzņēmējdarbību? Kāda ir tava personīgā sociālās uzņēmējdarbības definīcija?
  • Atrodi sociālo uzņēmeju piemērus savā valstī. Izvertē, kā tie rada sociālo ietekmi un centies saprast, kādēļ tieši šāds darbības veids tev ir saistošs?

Materiāli padziļinātākai izziņai

Starptautiskas organizācijas
Ashoka

www.ashoka.org

Ashoka ‒ pasaulē lielākais sociālo uzņēmēju sadarbības tīkls, kuru ASV 1980. gadā dibināja Bills Draitons. Pēdējo 30 gadu laikā Ashoka ir atbalstījusi vairāk nekā 3000 sociālo uzņēmēju.

 The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship

http://www.schwabfound.org/

Sociālās uzņēmējdarbības fonds Schwab, lai izceltu un veicinātu  ilgtspējīgas sociālās inovācijas pārvaldības modeļus, nacionālā un globālā mērogā piedāvā dažāda veida platformas. Fonds tiek identificēts ar sociālo uzņēmēju kopienu un ciešā sadarbībā ar citām Pasaules Ekonomikas foruma ieinteresētajām pusēm nacionāla un globālā mērogā iesaistas nozares attīstīšanā.

The Skoll Foundation

http://skoll.org/

Skoll fonds rosina liela mēroga pārmaiņas, savedot kopā, atbalstot un investējot to sociālo uzņēmēju un inovātoru darbībā, kuri meklē risinājumus pasaules izaicinošākajām problēmām.

 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (UN Sustainable Development Goals SDG´s )

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

https://global.bioliteenergy.com

www.theclothingbank.org.za

 

Organizācijas

Latvija

 Sociālās inovācijas centrs http://socialinnovation.lv

Sociālās inovācijas centrs Latvijā cenšas nostiprināt un izplatīt zināšanas, veicināt starptautiskas un nacionālas pieredzes apmaiņu, kā arī veidot sociālo inovāciju tīklu, tādējādi uzlabojot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija http://www.socialauznemejdarbiba.lv

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pateiccoties piecu organizāciju un uzņēmēju iniciatīvai dibināta 2015. gada novembrī. LSUA biedri ir indivīdi, uzņēmumi un organizācijas, kas vēlas veicināt sociālo uzņēmējdarbību Latvijā.

 Polija

 Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER)

www.biser.org.pl

Krievija

 COBUCE

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/krauslab-cobuce.11708/

OUR FUTURE Foundation Fonds

http://www.nb-fund.ru/

IMPACT HUB Moscow Maskava

http://www.impacthubmoscow.net/

Centre for Social Entrepreneurship and Social Innovation Studies

https://socentr.hse.ru/en/

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.