Izglītojošs materiāls sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem

Laipni lūdzam!

 

 Laipni lūdzam sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmatā “Rokasgrāmta sociālajiem uzņēmējiem”.

Sociālos uzņēmējus motivē vēlme īstenot pozitīvas pārmaiņas. Šis fenomens piesaista arvien vairāk nacionālās un starptaustiskās sabiedrības uzmanību.

Ja jūs vēlaties mainīt pasauli, jums ir jārīkojas!

“Esi pārmaiņas, kuras Tu vēlies redzēt pasaulē” (Mohandass Gandijs)

 

Par apmācību moduli:

Mērķauditorija:

 • cilvēki, kuri ir ieinteresēti uzņēmējdarbībā un īpaši sociālās ietekmes radīšanā;
 • pieredzējuši uzņēmēji, kuri vēlas paplašināt savas prasmes, lai mainītu sabiedrību
 • ikviens, kurš vēlas izmantot uzņēmējdarbības prasmes, lai radītu sociālu ietekmi

Nepieciešamais priekšzināšanu līmenis: specifiskas priekšzināšanas nav nepieciešamas, tomēr pamatzināšanas uzņēmējdarbībā ļaus vieglāk apgūt specifiskās zināšanas

Apmācību valoda: latviešu

Apmācību prasības:

 • apmācību kursa apgūšanai nav formālu prasību
 • apmācību kurss ir bezmaksas

Apmācību moduļa uzbūve un lietošana:

Apmācību modulis ir veidots, lai soli pa solim sniegtu ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā. Katra sadaļa satur:

 • ievadu
 • izziņas ceļvedi (būtiskākos jautājumus, ko nodaļa izskaidro)
 • apmācību video materiālus
 • papildus apmācību materiālus video, rakstu vai prezentāciju formātā
 • kontroljautājumus dziļākas izpratnes veidošanai
 • materiālus tēmas padziļinātākai izpētei

Jūs variet caurskatīt visas sadaļas pēc kartās  vai brīvā izlases veidā – katra sadaļa ir individuāla, iepriekšējo sadaļu apguve nav obligāta prasība piekļuvei nākošajām sadaļām.

Video “Ievads sociālās uzņēmējdarbības apmācību modulī

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

Top_LV

APMĀCĪBU MODULIS “ROKASGRĀMATA SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM”

Saturs

1.Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā
1.1. Sociālās uzņēmējdarbības raksturojums

1.2. AIM – ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

1.3.Uzzini, kā sociālas problēmas var kļūt par sociālās uzņēmējdarbības iespējām

1.4. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā

 

2.Tematiskais ceļvedis

2.1. Sociālā uzņēmuma veidošana, attīstot sociālā biznesa plānu

2.2. Produkta attīstība

2.3. Finansējuma piesaiste

2.4. Sociālās ietekmes mērīšana

2.5. Mārketings, komunikācija un tehnoloģijas

2.6. Vadība un komandas saliedēšana sociālajos uzņēmumos

2.7. Tīklošanās, partnerība un sadarbība

2.8 Cilvēku nodarbināšana un brīvprātīgo piesaiste Latvijā

2.9. Sociālās uzņēmējdarbības juridiskais regulējums

3.Materiāli padziļinātākai izziņai

 

Autoru kolektīvs

Izglītojošā materiāla sociālajiem uzņēmējiem autoru kolektīvs:

Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER), Polija http://biser.org.pl/

Autori:
Magda Leszczyna-Rzucidło
Pawel jacewicz
Anna Fornalska-Skurczyńska

Bartosz Atroszko

 

COBUCE, Krievija

http://www.krauslab.ru/

Autors:

Maxim Mikhaylov

 

Sociālās inovācijas centrs, Latvija

http://socialinnovation.lv/en/
Autori:
Anita Stirāne
Jevgenija Kondurova

Renāte Lukjanska

 

Social Entrepreneurs in Denmark, Dānija

http://www.socialeentreprenorer.dk
Autori:
Gitte Kirkeby
Per Bach

2018

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

Izmantojot materiālu vai tā daļas citās publikācijās, nepieciešams izvietot atsauci uz avotu.