2.Tematiskais ceļvedis

2.9. Sociālās uzņēmējdarbības juridiskais regulējums

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu mācīsies par sociālās uzņēmējdarbības juridisko ietvaru un definīciju Latvijā;
  • Tu lasīsi par galvenajiem likumā noteiktajiem atbalsta mehānismiem;
  • Tu uzzināsi par dažādām sociālo uzņēmumu formām – NVO un SIA;
  • Tu tiksi iepazīstināts ar to priekšrocībām un trūkumiem.

 

Materiāli

VIDEO “2.9.1. Sociālās uzņēmējdarbības definīcija un statusa piešķiršanas kritēriji

VIDEO “2.9.2. Kritēriji sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai

VIDEO “2.9.3. Atvieglojumi un atbalsta mehānismi sociālajiem uzņēmējiem

Prezentācija “Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskās formas un nosacījumi

Tveršanaxx

Prezentācija (Labklājības ministrija) “Sociālā uzņēmuma statusa iegūšana

Tveršanaxxxx

Prezentācija “Soli pa solim uz juridisko statusu – iesnieguma sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai aizpildīšana

 Tveršanaxxx

Kontroljautājumi

  1. Kāda ir galvenā atšķirība starp tradicionālo un sociālo uzņēmējdarbību?
  2. Cik svarīgi ir atrast piemērotāko struktūru un juridiskās darbības formu?
  3. Kāds Sociālās uzņēmējdarbības likuma kontekstā ir lielākais izaicinājums esošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri darbojas ar NVO statusu?

 

Materiāli padziļinātākai izziņai

Sociālās uzņēmedabības likums Latvijā, https://likumi.lv/doc.php?id=294484

Visa aktuālā informācija par likumu un grantu programmu atrodama arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mnājaslapā www.socialauznemejdarbiba.lv

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.