2.Tematiskais ceļvedis

2.4. Sociālās ietekmes mērīšana

Tāpat kā tradicionālā arī sociālajā uzņēmējdarbībā ir svarīgi mērīt produktu piedāvājuma rādītājus. Kamēr tradicionāli komercdarbībā tas tiek mērīts pēc finanšu rādītājiem gada pārskatos, sociālajā biznesā mērita tiek sociālā ietekme. Tādēļ, katram sociālajam uzņēmejam ir būtiski zināt, kas ir sociālā ietekme, un kā tā var tikt izmērīta.

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu gūsi ieskatu tajā, kas ir sociālā ietekme un kādēļ ir svarīgi to mērīt.
  • Tu mācīsies par Pārmaiņu teoriju.
  • Tu iepazīsies ar ietekmes mērīšanas instrumentiem un indikatoriem.
  • Tu mācīsies, kādēļ svarīga ir bāzes līnija.

 

Materiāli

VIDEO “2.4. Sociālās ietekmes mērīšana

Prezentācija “Sociālās ietekmes mērīšana

Tveršanax

Sociālās ietekmes analīzes rokasgrāmata

Tveršanacx

Kontroljautājumi

  • Vai Tu kā esošais vai potenciālais sociālais uzņēmējs, izmanto vai plāno izmantot PT kā rīku, lai ietekmi mērītu ikdienā?
  • Pārbaudi, vai Tavi rādītāji ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, uzticami un ierobežoti laikā.
  • Mēģini savā valstī atrast sociālu uzņēmumu un pārbaudīt, vai tas pareizi novērtē sociālo ietekmi.

Materiāli padziļinātākai izziņai

LEAP Framework Developing Outcome Indicators

http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf

 

Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence.

http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf

 

Definition of Social Impact

http://socialimpact.umich.edu/about/what-is-social-impact/

 

“A practical Guide to Measuring and Managing Impact” from the European Venture Philanthropy Association

http://www.oltreventure.com/wpcontent/uploads/2015/05/EVPA_A_Practical_Guide_to_Measuring_and_-Managing_Impact_final.pdf

 

OECD definition of indicator

https://www.oecd.org/dac/2754804.pdf

 

A guide to measuring social impact

http://www.learningandwork.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/A-guide-to-Measuring-Social-Impact-v2.pdf

 

Picture taken from:

http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf

 

Saite uz aplikācijas Jaan Ap materiālus, a PDF-text:

http://hubvilnius.lt/wp-content/uploads/2016/04/socialinio-poveikio-vertinimas.pdf

 

Ietekmes izmeklēšana impact investing (grāmata)

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140241997/  

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.