2.Tematiskais ceļvedis

2.3. Finansējuma piesaiste

Izziņas ceļvedis

  • Tu uzzināsi par dažādiem sociālās uzņēmējdarbības finansēšanas veidiem.
  • Tu iepazīsi, kādas finansējuma piesaistes iespējas nacionālā un starptautiskā līmenī ir pieejamas.
  • Šajā sadaļā iepazīstināsim arī ar Labklājības ministrijas un finanšu sabiedrības Altum piedāvāto grantu programmu un pieteikuma aizpildīšanu.

 

Materiāli

VIDEO “2.3.1. Finansējuma piesaiste, ievads

VIDEO “2.3.1. Dažādi finansējuma veidi

Prezentācija “Kur iegūt līdzekļus sociālās uzņēmējdarbības finansēšanai

Tveršana4

Prezentācija “Dažādi finansējuma piesaistes veidi, globālās iniciatīvas

Tveršana3

Prezentācija “Grantu programma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – praktsikie aspekti

Tveršana2

 

Kontroljautājumi

  • Kādēļ sociālajai uzņēmējdarbībai nepieciešamas atšķirīgas investīciju piesaistes?
  • Kāda ir atšķirība starp dažādiem finansējuma gūšanas veidiem?
  • Kā tu vērtē kopfinansēšanu un pūļa finansējumu kā daļu no sociālā uzņēmēja finansiālajām aktivitātēm?

 Materiāli padziļinātākai izziņai

Investīcijas: https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp#ixzz54xAEF0BW

Investīcijas

New Issue  https://www.investopedia.com/terms/c/capital.asp#ixzz54xBF4AY4

Seko:   Investopedia on Facebook

 Kopfinansēšana

https://www.entrepreneur.com/topic/crowdfunding

 Starptautiskās finansēšanas iespējas

http://funding.balticsea-region.eu/

D-Prize – balva, kuras mērķis ir paplašināt piekļuvi nabadzības mazināšanas risinājumiem jaunattīstības valstīs. Daudzi risinājumi nabadzības apkarošanai jau eksistē, lielākais izaicinājums ir izplatīt šos risinājumus cilvēkiem, kuriem tie ir visvairāk nepieciešami. D-Prize tiecas šo problēmu risinat, aicinot sociālos uzņēmējus izstrādāt labākus paņēmienus, kā izplatīt pārbaudītas, dzīvi uzlabojošas tehnoloģijas. Kā arī finansiāli atbalstīt agrīnā stadijā esošus jaunuzņēmumus.

https://www.d-prize.org/

BMW fonds –  sadarbojas ar un atbalsta organizācijas, kuras meklē veidus kā uzlabot sociālās uzņēmejdarbības vidi. Sociālajiem uzņēmējiem piedāvā konsultācijas, finansiālu atbalstu un sekmē akadēmisku un zinātnisku tematu pētniecību, kā arī cenšas sekmēt sociālo uzņēmēju darbību, uzlabojot apstākļus politiskā un nevalstiskajā sektorā.

http://www.bmw-stiftung.de/en/

Ananda Ventures sociālā riska fonds – viens no vadošajiem riska kapitālu investoriem sociālajiem uzņēmējiem Eiropā. Ananda investē sociālās pārmaiņās Eiropā sakņotos uzņēmumos ar lielas izaugsmes potenciālu, kuri tiecas risināt sociālos izaicinājumus reģionos.

http://www.socialventurefund.com/en

The Employment and Social Innovation (EaSi) programma – ES līmeņa finanšu instruments, lai sekmētu augstu kvalitāti un ilgtspējīgu nodarbinātību, nodrošinot adekvātas un pienācīgas sociālās garantijas, kombinējot sociālo integrāciju, nabadzības mazināšanu un darba apstākļu uzlabošanu.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Ashoka ‒ pasaulē lielākais sociālo uzņēmēju sadarbības tīkls, kuru ASV 1980. gadā dibināja Bills Draitons. Pēdējo 30 gadu laikā Ashoka ir atbalstījusi vairāk nekā 3000 sociālo uzņēmēju.

https://www.ashoka.org/

 

Skoll fonds rosina liela mēroga pārmaiņas, savedot kopā, atbalstot un investējot to sociālo uzņēmēju un inovatoru darbībā, kuri meklē risinājumus pasaules izaicinošākajām problēmām.

http://skoll.org/


Kopfinansēšanas platformas

Kopfinansēšanas (angļucrowdfunding) platformas piedāvā iespēju veikt un saņemt nelielas investīcijas no liela cilvēku skaita visā pasaulē. Katrai platformai ir izvirzīti savi nosacījumi, noteikumi, kā arī mērķi un jomas. Pirms izvēlies, izpēti tās. Parasti ap platformu veidojas arī kopienas, īpaši tas ir novērojams platformām, kuru darbība ir orientēta uz sociālā biznesa vai projektu atbalstīšanu.

1.http://impactyouth.eu/  – pirmā sociālā biznesa ideju kopfinansēšanas platforma Baltijas valstīs

2.www.kickstarter.com

3.www.StartSomeGood.com

4.www.Indiegogo.com

5.www.Rockethub.com

6.www.Pozible.com

7.www.Causes.com

8.www.Razoo.com

9.www.Crowdrise.com

10.www.Fundly.com

11.www.Plumfund.com

Finansējuma avoti Latvijā

  • YoungFolks kopfinansēšanas platforma, kura palīdz bērniem un jauniešiem piepildīt to sapņus! http://youngfolks.lv/home/?lang=en
  • impatyouth.eu pirmā sociālā biznesa ideju kopfinansēšanas platforma jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, minimālais finansējums kampaņas uzsākšanai ir 500 eiro, savukārt minimālā suma, ko nepieciešams savākt, ir 75% no nepieciešamā (publicētā) naudas apmēra.
  • Projektu banka ir vietējā ziedojumu un kopfinansēšanas platforma dažāda veida biznesa idejām. https://projektubanka.lv/
  • No 2017. līdz 2022. gadam Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar finanšu institūciju Altum īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.1.1.3 /15 /I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Tajā plānoti dažādi atbalsta pasākumi sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Latvijā. Vairāk: https://www.altum.lv/en/services/enterprises/grants/Social-Entrepreneurship-Programme/about-the-programme/

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.