2.Zagadnienia

2.1 Tworzenie przedsiębiorstwa społecznego – opracowanie biznesplanu     

W poniższym rozdziale można przeczytać o tym, jak biznesplan pomaga założyć i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne. Wiąże się z tym wiele kwestii, na przykład: sprzedaż towaru bądź świadczenie usług, rozwój rynku przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów i sald w budżecie. Ale w pierwszej kolejności potrzebna jest całościowa wizja, pozwalająca uchwycić pewne idee i je zrealizować, a zwłaszcza, by zakomunikować innym, że ma się dobrze przemyślane poszczególne aspekty działalności i jest się w stanie podołać wyzwaniu.

Tworzenie biznesu prospołecznego powoli i stopniowo często oznacza tak naprawdę jego właściwy rozwój; od programu pilotażowego po ten bardziej zaawansowany, który angażuje już większą liczbę osób, a z czasem mierzy wyżej. W rozdziale tym zostaną przedstawione różne rodzaje narzędzi przydatnych do tworzenia tego typu działalności. Należy podkreślić, że wartość biznesu społecznego powinna być rozwijana jako taka, z udziałem elementów komercyjnych i w oparciu o warunki rynkowe.

 Cele dydaktyczne

  • Dowiesz się, dlaczego warto najpierw dobrze zaplanować swój biznes
  • Zapoznasz się z definicją pojęcia modelu biznesowego
  • Przeczytasz o narzędziach do tworzenia biznesu i strategii “Buisness Model Canvas”
  • Zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez różne koncepcje biznesu w ramach poszczególnych segmentów i i podejmiesz kwestie pozwalające ci rozpoznać mocne i słabe strony twojego modelu.

VIDEO e

Zagadnienia do przemyślenia

  • Jak oceniasz swój biznes plan?
  • Jakie braki wiedzy uzupełniłeś?
  • O czym chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Wróć na początek

Odnośniki do materiałów dodatkowych

Na świecie

Model “Canvas” zaadoptowany na potrzeby biznesu: http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/

BMC2

Przykłady Modelu Canvas

Sporządzone. dla: przez: Data: Wersja: Przedsięwzięcie: 8. Kluczowi partnerzy. Kim są nasi kluczowi partnerzy? Kim są nasi kluczowi dostawcy? Jakie zasoby możemy pozyskać od partnerów? Jakie działania wykonują partnerzy? 7. Główne działania/procesy. Jakich działań wymaga nasza propozycja wartości, kanały sprzedaży, obsługa klientów, źródła przychodów? 2. Unikalna propozycja wartości. Jaką wartość dajemy klientowi? W rozwiązaniu jakich problemów pomagamy klientowi? Jakie potrzeby klienta spełniamy? Jakie pakiety produktów/usług chcemy zaoferować poszczególnym grupom klientów? 4. Sposób obsługi klientów. Jakiego rodzaju relacji/obsługi oczekują od nas docelowe grupy klientów? Ile nas to będzie kosztowało? 1. Docelowe grupy klientów. Dla kogo tworzymy naszą wartość? Kto będzie naszym klientem? 6. Zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu. Jakich zasobów wymaga nasza propozycja wartości, kanały sprzedaży, obsługa klientów, źródła przychodów? 3. Kanały dotarcia do klientów (kanały sprzedaży) Poprzez jakie kanały będziemy docierali do klientów? Które kanały są efektywne kosztowo? 9. Struktura kosztów. Jakie są najważniejsze koszty związane z modelem naszego działania? Które zasoby są najdroższe? Które działania są najdroższe? 5. Źródła przychodów. Za które wartości nasi klienci będą najbardziej skłonni zapłacić? Za co i jak oni obecnie płacą, a jak by chcieli płacić? Ile pojedyncze źródła przychodów wnoszą wkładu do przychodów ogółem? Przygotować Canvas dla jakiegoś biznesu (Seba?) Wydrukować duże płachty z pustym Canvas. Przygotować kolorowe karteczki.

Projekt gry edukacyjnej: pomaga wizualizować model biznesowy za pomocą gry: http://businessmodelalchemist.com/2010/01/mappingbusiness-models-a-knowledge-game.html
Jak zastosować model biznesowy “Canvas” w przedsiębiorstwach społecznych: https://www.tbd.community/en/a/business-model-canvas-social-entrepreneurs

https://www.tbd.community/en/a/business-model-canvas-social-entrepreneurs

Historie udanych modeli biznesowych: http://www.socialenterprisebsr.net/library/successful-business-models/

Materiały edukacyjne dotyczące modeli biznesowych, roli mediów społecznościowych i ogólnych warunków wstępnych, które należy spełnić, by rozpocząć prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. W różnych językach: http://www.socialenterprisebsr.net/library/project-outputs/

Przewodnik: Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne?: https://www.socialenterprise.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=708e8d72-b13e-43c4-9e58-1973ff4d4a89

 

Łotwa

Sociālās ietekmes izvērtēšanas materiāls latviešu valodā: http://socialinnovation.lv/LV/projekta-socialas-uznemejdarbibas-attistiba-baltijas-juras-regiona-izglitojosie-materiali/

Pirmie soļi sociālajā biznesā, R.Lukjanska, https://www.socialauznemejdarbiba.lv/petijumi/2014/10/27/pirmie-soi-socilaj-biznes

 

Rosja

Działalność w sieci:

https://www.coursera.org/learn/internet-predprinimatelstvo

Jak zastosować model biznesowy “Canvas”?

https://netology.ru/blog/ostervalder-segmenty

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.