1.Wstęp

  1.3 Jak rozpoznać w problemach społecznych szansę na biznes prospołeczny   

Wstęp

Dostrzeżenie tego, w jaki sposób problem społeczny może zostać przekształcony w okazję do biznesu prospołecznego może się wydawać wyzwaniem. Konieczne jest zagłębienie się w ten temat i podjęcie refleksji: Przedsiębiorcy społeczni mogą podchodzić do różnego rodzaju problemów społecznych na wiele sposobów i tworzyć skuteczne rozwiązania, ale które z nich funkcjonują także z ekonomicznego punktu widzenia i mogą stać się tym samym częścią modelu biznesowego?

 

Wystarczy działać samemu czy może lepiej współpracować z innymi podmiotami, osiągając w ten sposób lepszy rezultat? Działać w jednym sektorze czy na pograniczu kilku z nich? Kolejny rozdział traktuje o tym, w jaki sposób można wypracować modele biznesowe dla różnych dziedzin i grup docelowych; na przykład skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź te dotyczące kwestii ochrony środowiska.

 

Cele dydaktyczne

  • W tej części dowiesz się, jak rozumieć problem społeczny.
  • Poznasz sposoby na podejmowanie problemów społecznych i przekształcanie ich w nowe szanse, a co za tym idzie – znajdywanie rozwiązań przy pomocy środków takich jak przedsiębiorczość społeczna czy przedsiębiorstwa społeczne
  • Przeczytasz o przykładach, które pokazują, iż problem społeczny może zostać podjęty na wiele różnych sposobów i z pomocą różnych podmiotów partnerskich; a grupa docelowa, mająca różnorakie role i zadania do spełnienia, może być złożona lub jednorodna. Metody służące rozwiązywaniu problemów społecznych i tworzeniu wartości społecznej różnią się, ale łączy je nadrzędny cel, jakim jest działanie w dobrej wierze i pozytywna zmiana.
  • Dowiesz się o tym, że przedsiębiorca społeczny powinien dążyć nie tylko do rozwiązania problemu, ale też być świadomym na czym ten problem polega i jak zmienić jego przebieg.

VIDEO 

Zagadnienia do przemyślenia:

  • Pomyśl o jakimś problemie społecznym. Który z modeli biznesu prospołecznego pomógłby go rozwiązać?
  • Dlaczego grupa docelowa odgrywa znaczącą role w procesie rozwiązywania problemu?
  • W jaki sposób biznes prospołeczny może zostać utrzymany i zabezpieczony finansowo?

Wróć na początek

Strony, które mogą zainspirować:

https://www.ubs.com/microsites/social-investment-toolkit/en.html

Jak przedsiębiorcy społeczni postrzegają problem jako nowe szanse: https://www.weforum.org/agenda/2015/12/social-entrepreneurs-seeing-problems-as-opportunities/

“Coursera”: Identyfikowanie szans dla przedsiębiorczości społecznej z Kai Hockerts: https://www.class-central.com/course/coursera-identifying-social-entrepreneurship-opportunities-7029

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.