1.Wstęp

1.2 Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s)      

Przedsiębiorczość społeczna to przede wszystkim wprowadzanie pozytywnych zmian – dla innych ludzi, dla społeczeństwa i środowiska, a docelowo dążenie do tego, by świat stał się lepszym miejscem do życia. Ale co właściwie oznacza w praktyce ulepszanie świata? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą ogłoszone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju będące pewnego rodzaju planem, który mówi nam, co jeszcze powinno zostać zrobione i w jaki sposób.

1.2.1. Cele dydaktyczne

  • W tym podrozdziale zapoznasz się z krótkim wprowadzeniem do Celów Zrównoważonego Rozwoju i historią ich ogłoszenia.
  • Zapoznasz się po krótce z każdym z 17 celów.
  • Dowiesz się, jakie znaczenie mają wspomniane cele dla przedsiębiorczości społecznej.
  • Dowiesz się również, jak przedsiębiorcy społeczni wykorzystują ogłoszone przez ONZ cele i pomagają zrealizować założenie o wypełnieniu ich do roku 2030.
  • Na koniec przeczytasz o dwóch przykładach przedsiębiorstw społecznych, które dążą do zrealizowania planu SDG’s.

SDGs

VIDEO by UNICEF

VIDEO by UN

Zagadnienia do przemyślenia

  • Czy wśród tych 17 celów i 169 zadań jest jakiś, który mógłbyś pomóc osiągnąć?
  • Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo społeczne albo dopiero zamierzasz zacząć, spróbuj znaleźć wśród tych 17 celów idee, które chciałbyś realizować poprzez swoją działalność.
  • Wybierz jakieś przedsiębiorstwo społeczne ze swojego kraju i spróbuj odpowiedzieć na pytanie, które z 17 celów i przynależących do nich zadań stara się ono wypełniać poprzez swoją działalność .

Wróć na początek

Odnośniki do materiałów dodatkowych

Cele Zrównoważonego Rozwoju na rzecz środowiska- blocked Oficjalna prezenracja ONZ w języku polskim

Lista 17 celów, 169 zadań i 230 wskaźników monitorujących te cele: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf

 

Strona Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju i wysiłków podejmowanych zarówno przez ONZ, jak i partnerów, by budować lepszy świat, w którym nie zostawia się innych bez pomocy
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

 

“World’s Largest Lesson” – strona zapoznająca dzieci i młodych ludzi z tzw. Zrównoważonym Rozwojem i jednocząca ich w działaniu
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

 

SDG TOOLKIT – strona, które celem jest zaangażowanie środowiska europejskich organizacji pozarządowych do działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju
http://sdgtoolkit.org/

 

“SDG Compass” – przewodnik dla firm na temat tego, w jaki sposób mogą one dopasować swoją działalność do Celów Zrównoważonego Rozwoju bądź zmierzyć, na ile wypełnia ona te cele
https://sdgcompass.org
(link do publikacji “SDG Compass” po angielsku: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/05/019104_SDG_Compass_Guide_2015_v29.pdf)

 

Global Goals – strona projektu “Everyone” i kampanii “Global Goals” na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i tego, w jaki sposób zacząć działać na rzecz ich realizacji.
http://www.globalgoals.org/

 

“Wprowadzenie do Celów Globalnych”

Strona służąca inspirowaniu i edukowaniu pracowników na temat roli, jaką mogą odegrać w spełnianiu Celów Globalnych w swich społecznościach. Materiał został stworzony z w ramach inicjatywy “Impact 2030” prowadzonej przez sektor prywatny we współpracy z ONZ w celu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
http://www.impact2030.com/employeesforsdgs

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.