2.Zagadnienia

2.5 Marketing, komunikacja i technologie

Poniższy rozdział traktuje o roli, jaką odgrywają w przedsiębiorstwie społecznym marketing, komunikacja i nowe technologie. Zostaną w nim zaprezentowane narzędzia do komunikacji, w tym także kanały w mediach społecznościowych, wykorzystywane do budowania zespołu w firmie i tworzenia projektów.

Cele dydaktyczne

  • Zostaniesz zapoznany z pojęciem marketingu i komunikacji.
  • Dowiesz się, czym jest model doświadczenia klienta.
  • Zapoznasz się z wykorzystaniem mediów społecznościowych na potrzeby marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwie społecznym.

VIDEO

Zagadnienia do przemyślenia

  • Jak oceniasz rolę social media w budowaniu marki produktów i usług prospołecznych?
  • Czy social media są skutecznym elementem kampanii reklamowych dla produktow ekonomii społecznej?
  • Czy znasz jakiś przykład udanych kampanii tego typu?

Wróć na początek

Prezentacja

Marketing, komunikacja społeczna i nowe technologie w przedsiębiorstwie społecznym

Polecane do przeczytania:

  1. Budowanie marki przedsiębiorstwa: http://www.socialenterprisebsr.net/wp-content/uploads/2016/05/Marketing-Your-Social-Enterprise-Social-Enterprise-London.pdf
  2. Przewodnik na temat doświadczenia klienta stworzony przez marketingowców: https://www.fullstory.com/resources/marketers-customer-experience-guide/
  3. Przewodnik dla przedsiębiorstwa na temat doświadczenia klienta: https://www.visioncritical.com/wp-content/uploads/2016/05/Enterprise-guide-to-customer-experience.pdf
  4. Jak skutecznie wykorzystywać media społecznościowe w pracy nad projektami? https://www.pmi.org/learning/library/use-social-media-on-project-successfully-9920

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.