2.Zagadnienia

2.6 Budowanie zespołu i zarządzanie nim w przedsiębiorstwach społecznych

Cele dydaktyczne

  • W tym rozdziale dowiesz się na czym polega budowanie zespołu i kierowanie nim w przedsiębiorstwach społecznych
  • Zapoznasz się z zestawem kluczowych umiejętności niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem społecznym;
  • Dowiesz się, dlaczego budowanie zespołu w przedsiębiorstwie społecznym jest ważne.

VIDEO

Prezentacja

Budowanie zespołu i zarządzanie nim w przedsiębiorstwach społecznych

Zagadnienia do przemyślenia:

  •  Jakie są kluczowe postawy i umiejętności, które pomagają przedsiębiorcy społecznemu osiągnąć sukces?
  • Które kompetencje są twoim zdaniem ważniejsze – społeczne czy biznesowe takie jak: umiejętność planowania projektów, wiedza z zakresu finansów i operacji, podejmowanie ryzyka etc.?

Wróć na początek

Polecane do przeczytania:

 Rosja:

Objaśnienie modelu “Team canvas”:

https://www.slideshare.net/explanent/russian-team-canvas-on-culture-and-teams

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.