2.Zagadnienia

2.4 Pomiar wpływu społecznego

Tak samo jak w przypadku konwencjonalnej działalności gospodarczej, w biznesie prospołecznym konieczny jest pomiar sukcesu odniesionego przez produkt/usługę, które oferuje dana firma. Podczas gdy w tradycyjnym przedsiębiorstwie osiągnięcia oceniane są na podstawie rocznego bilansu finansowego, w biznesie prospołecznym wskaźnikiem będzie wpływ społeczny, który powinien zostać zmierzony. Dlatego istotne jest, by wiedzieć, w jaki sposób to zrobić.

Cele dydaktyczne:

  • W tym rozdziale zapoznasz z pojęciem wpływu społecznego i dowiesz się, dlaczego tak ważne jest, by go mierzyć.
  • Dowiesz się czym jest tzw. teoria zmiany (Theory of Change).
  • Dowiesz się także jakich narzędzi i wskaźników używa się, by zmierzyć wpływ społeczny.
  • Dowiesz się dlaczego wyznaczanie tzw. “linia podstawowa” jest istotne w procesie mierzenia wpływu społecznego.

 

VIDEO

 

Zagadnienia do przemyślenia

  • Jak – jako początkujący lub już działający przedsiębiorca społeczny – zamierzasz wykorzystać/wykorzystujesz teorię zmiany jako codzienne narzędzie do mierzenia wpływu społecznego?
  • Sprawdź, czy zastosowane przez ciebie wskaźniki są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i osadzone w czasie.
  • Spróbuj znaleźć przedsiębiorstwo społeczne w twoim kraju i sprawdź czy mierzy ono wpływ społeczny we właściwy sposób.

Wróć na początek

Odnośniki do materiałów dodatkowych:

Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

“LEAP Framework Developing Outcome Indicators”

http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf

 

Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence.

http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf

 

Definicja wpływ społecznego:

What Is Social Impact?

 

“A practical Guide to Measuring and Managing Impact” from the “European Venture Philanthropy Association”

http://www.oltreventure.com/wpcontent/uploads/2015/05/EVPA_A_Practical_Guide_to_Measuring_and_-Managing_Impact_final.pdf

OECD: definicja wskaźnika

https://www.oecd.org/dac/2754804.pdf

Przewodnik: Jak zmierzyć wpływ społeczny?

http://www.learningandwork.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/A-guide-to-Measuring-Social-Impact-v2.pdf

Zdjęcia:

http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf

 

Polska

Link to pdf-material of Jaan Aps: “Socialinio poveikio vertinimas. Metodinė medžiaga”

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhubvilnius.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fsocialinio-poveikio-vertinimas.pdf&h=ATPgXu5jTG0fmLhOJSFFUaudGapNmboXc3n6riV-F4NZvOdM4hxp8iD6AVk-zVhIQFFWVjetCrDu5uV1BgnukNY5hSzHSbQtgYmYk1YSRQlINyFgN3Y

Łotwa

Link do materiałów o Jaanie Apsie, tekst w formacie PDF:

http://hubvilnius.lt/wp-content/uploads/2016/04/socialinio-poveikio-vertinimas.pdf

Rosja

Skutki inwestowania (książka)

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140241997/

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.