2.Zagadnienia

2.7 Sieć, partnerstwo i wzajemna współpraca

Cele dydaktyczne

  • W tym podrozdziale zostaniesz wprowadzony w pojęcie partnerstwa i współpracy podejmowanej przez przedsiębiorców społecznych
  • Dowiesz się, dlaczego współpraca jest kwestią kluczową w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego.
  • Zapoznasz się z podstawowymi typami i formami współpracy podejmowanej przez przedsiębiorców społecznych
  • Dowiesz się, jakie szanse niesie z sobą taka współpraca, ale też jakie ryzyko wiąże się z jej podjęciem.
  • Na koniec zapoznasz się z podstawowymi warunkami niezbędnymi do zawierania współpracy między przedsiębiorcami.

VIDEO

Zagadnienia do przemyślenia

  • Co jest dla ciebie najważniejsze w budowaniu relacji z innymi ludźmi?
  • Jak często mówisz ludziom o tym, co dla ciebie ważne (o swoich wartościach, życiowych celach, priorytetach)?
  • Z kim chciałbyś współpracować, prowadząc swój biznes prospołeczny?

 

Wróć na początek

 

Polecane do przeczytania:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej. Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa, Second edition, Warsaw 2009

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/12Atlas_Dobrych_Praktyk_BDR_ver052009.pdf

Mitręga, Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015

Kozioł-Nadolna, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2015, 854, pp. 672-673

www.crowdfunding.pl

www.wspieram.to

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.