Käesolev õppematerjal on mõeldud neile asjaosalistele, kellel on vaja arendada oma ühiskondliku mõju kaardistamisega seotud oskusi.

Loodetavasti on õppematerjalist kasu ka vastavaid kursusi (sh sotsiaalse ettevõtluse teemal) pidavatele õppejõududele ja neis osalevatele üliõpilastele, samuti neile, kes juba praegu osalevad muutuste loomisel kohalikul tasandil ja soovivad oma lähenemisviisi välja kujundada või seda täiustada.

Link käsiraamatule asub siin.

 

Projekt „Sotsiaalse ettevõtluse areng Läänemere regioonis“ viidi läbi programmi Erasmus + toetuse ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimise abil.

Trükise sisu eest vastutab ainuüksi väljaandja/esitleja; siin ei esitata Euroopa Komisjoni ega ühegi sellega seotud organisatsiooni vaateid. Need institutsioonid ei kanna vastutust käsiraamatus esitatud teabe eest.

Erasmus logo