Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med organisationer i Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland Det Baltiske Hav og Litauen produceret en rapport med en række anbefalinger til kommuner i forhold til, hvordan de kan stimulere udviklingen af socialøkonomiske opstartsvirksomheder i de 7 ovennævnte landene omkring Det Baltiske Hav.
Hvis man skal stimulere og skabe gode betingelser for fremvæksten af nye socialøkonomiske virksomheder, kræver det komplekse interventioner på mange områder. Inden for de fleste af de områder, kan den lokale administration i kommuner have en stor indflydelse. Lokale myndigheders holdninger og handlinger i forhold til socialt iværksætteri kan få en stor betydning for om en socialøkonomisk sektor kan udvikles og trives.

 

Sociale Entreprenører i Danmark har derfor, sammen med organisationer i 6 andre lande omkring produceret rapporten ”Anbefalinger til den offentlig administration i kommuner til effektive værktøjer, der kan stimulere udviklingen af socialøkonomiske opstartsvirksomheder”.

 

Den store hovedrapport, der bl.a. afdækker tidligere forskning omkring barrierer for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, findes kun på engelsk. De 14 sider med anbefalingerne er oversat til dansk og findes som en lille publikation.

 

Rapporten er produceret som en del af Projekt ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”, der er iværksat under Erasmus+ programmet og er medfinansieret af EU.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der foretaget interviews med eksperter og socialøkonomiske virksomheder i de 7 lande, som rapporten omfatter. Der har været fokus på at indsamle information om 5 hoved temaer for at komme med anbefalinger til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder:
1) nye juridiske rammer og administrativ praksis
2) større opmærksomhed på
3) styrke kompetencer hos sociale iværksættere
4) bedre finansierings muligheder
5) øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og offentlige indkøb.

 

Gennem arbejdet med rapporten er det blevet klart, at problemerne i de enkelte lande omkring Det Baltiske Hav ligner hinanden meget, for eksempel anvendes sociale klausuler i offentlige indkøb stadig i en utilstrækkelig grad, ligesom der også er mangel på ledere af socialøkonomiske virksomheder med tilstrækkelige forretningskompetencer.
Udviklingen af socialøkonomi står på forbavsende mange områder over for de samme barrierer, mens der er forskel på i hvor høj grad sektoren er udviklet fra land til land.
De enkelte lande har både gode og dårlige eksempler, så alle kan lære noget fra hinanden i forhold til løsningsforslag.

 

Det er også blevet klart at det manglende kendskab til socialøkonomiske virksomheder, hvordan de fungerer og, hvad der er deres potentiale, er udbredt både blandt almindelige mennesker, blandt beslutningstagere og i den offentlige administration.
Derfor anbefaler projektet også, at lokale myndigheder, uanset størrelse, i landene omkring Det Baltiske Hav skal begynde med informationskampagner og uddannelse.

 

I forhold til anbefalingerne er det også vigtigt at understrege, at de skal ses i lyset af de lokale og nationale forhold, og den beslutningskompetence, som de lokale myndigheder har i de enkelte lande. Visse af anbefalingerne vil ikke være så aktuelle i Danmark da beslutningskompetencen ikke ligger hos kommunen men hos staten – f.eks. i forhold til undervisningsinstitutioner.
Alligevel vil de fleste af anbefalingerne under alle omstændigheder kunne fungere som inspiration for lokale myndigheder i alle 7 lande.

 

Fakta:
Titel: ”Anbefalinger til den offentlig administration i kommuner til effektive værktøjer, der kan stimulere udviklingen af socialøkonomiske opstartsvirksomheder”

Forfattere: Polen: Anna Pomykol, Kinga Zglinicka – Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych CRIS; Piotr Masłowski, viseborgmester i byen Rybnik i Polen
Medforfattere:
Finland: Ulla Tirronen,Kasvuhuone osuuskunta
Estland: Jaan Aps, Estonian Social Enterprise Network
Danmark: Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Letland: Renate Lukjanska, Sociālās inovācijas centrs
Litauen: Mindaugas Danys, Socialiniu investiciju fondas
Sverige: Bert-Ola Bergstrand, Social Kapital Forum

 

Læs anbefalingerne på dansk her

 

Læs den store hovedrapport på engelsk her

 

Erasmus logoSESNoftheBSR-logo-RGB_small