Apskats par situāciju Latvijā (latviešu valodā) ir lejupielādējams šeit:Sociālā uzņēmējdarbība, izglītība un ietekme.

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” viens no uzdevumiem ir izpētīt sociālās uzņēmejdarbības izglītības pieejamību, kā arī  novērtēt cita veida atbalstu Baltijas jūras reģionā. Pētījumā tiek apskatītas sekojošas valstis: Somija, Igaunija, Dānija, Latvija, Lietuva, Polija un Zviedrija.

Pētījumā ietilpst vairākās apakškategorijas, koncentrējoties uz trim galvenajiem jautājumiem: kopējais sociālās uzņēmējdarbības atbalsts, izglītības atbalsts sociālās uzņēmējdarbības jomā un sociālās uzņēmējdarbības ietekme.

Pētījumā ir ietverta specifiska informācija par sociālo uzņēmumu ekosistēmu ieinteresētajām pusēm katrā no valstīm. Agrāk sagatavotajos pārskatos par Eiropas Savienības dalībvalstu galveno ieinteresēto pušu lomu un attiecībām šī informācija ir vispārīga.

Neskatoties uz to, ka sagatavotā informācija ir subjektīva, pārskatā ietvertais īsais profils ir ļoti nozīmīgs palīgs tiem, kuri saskaras ar grūtībām, meklējot atbildīgo institūciju sadarbības priekšlikumu izskatīšanai sociālās uzņēmējdarbības jomā iepriekš minētajās septiņās valstīs.

 

Erasmus+ Logo

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas,  KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.