Pašvaldībām ir nozīmīga loma sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā ikvienā valstī. Tomēr ne vienmēr ir pietiekamas zināšanās un uzņemšanās no pašvaldības puses būt aktīviem sociālās uzņēmējdarbības veicinātājiem. Bieži vien par iemeslu ir nepietiekams juridiskais ietvars, vai nepietiekama informācija, piemēri, kas varētu labvēlīgāk ietekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Tā kā  vispārējs projekta mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības veicināšana Baltijas  jūras reģionā,  tad svarīgi ir iesaistīt arī pašvaldības, tās informēt par vēlamajām atbalsta darbībām. Veicinot lielāku ieinteresētību un atbalstu no pašvaldību puses, viens no projekta rezultātiem ir ieteikuma vadlīniju izstrāde pašvaldībām.  Tajās tiek analizēta situācija katras valsts sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī balstoties uz analīzi, aptaujām un fokusa grupu darbu, piedāvāti risinājumi kā efektīvāk atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības sektoru visā reģionā.

Ieteikumi latviešu valodā  ir lejupielādējami šeit (saīsinātā versija).

Projekta mērķi:

  • Veicināt SE sektora attīstību Baltijas jūras reģionā, uzlabojot zināšanas pieaugušo izglītībā;
  • Izglītot sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus par attiecīgajiem instrumentiem SU atbalstam valsts un reģionālajā līmenī;
  • Pētniecība SU jomā  ļaus dalīties ar priekšlikumiem, atbalsta metodēm un instrumentiem;
  • Veicināt atvērtā izglītības rīka izstrādi, kas atvieglos valstu un pārrobežu SU sadarbību;
  • Izveidots stabils SU atbalsta organizācijas tīkls.

Erasmus+ LogoProjekts tiek finansēts Erasmus+ programmas,  KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.