Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” ietvaros ”Sociālās inovācijas centrs” kopā ar partneriem ir izveidojis trīs izglītojošos materiālus, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības izpratni Baltijas jūras reģionā:

  1. Sociālās ietekmes izvērtēšanas materiāls: latviešu valodā –  skatīt šeit [PDF];
  2. Video materiāls par sociālās uzņēmējdarbības atbalstu – skatīt šeit [Youtube video].

Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” viens no uzdevumiem ir veicināt sociālās uzņēmejdarbības izglītības pieejamību. Ar dažādu izglītības materiālu palīdzību projekts tiecas veicināt un uzlabot sociālās uzņēmējdarbības izglītības līmeni Baltijas jūras reģiona valstīs. Neskatoties uz to, ka sagatavotie materiāli  ir neformālās izglītības līdzeklis, projekta partneri cer, ka tas būs nozīmīgs palīgs tiem, kuri vēlas uzlabot savas zināšans sociālās uzņēmējdarbības jomā. Izglītības materiāli  ir pieejami gan latviešu, gan angļu valodā. Lasiet vairāk par projektu šeit. Erasmus+ Logo

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas,  KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.