The European Social Entrepreneurship Monitor is the only internationally recognized survey on social entrepreneurship that helps bring the needs and aspirations of companies leading to positive change in society into both local and international policy-making.

A report on social enterprises participating in the Estonian survey conducted in 2020 has been completed, as well as a Europe-wide summary, report can be read here

 

————————————-

Euroopa Sotsiaalse Ettevõtluse Monitor on ainus rahvusvaheliselt tunnustatud uuring sotsiaalsest ettevõtlusest, mis aitab viia ühiskonnas positiivset muutust eestvedavate ettevõtete vajadused ja soovid nii kohaliku kui ka rahvusvahelisse poliitikakujundamisse.

Valminud on 2020. aastal tehtud raport Eesti uuringus osalenud sotsiaalsete ettevõtete kohta kui ka Euroopa ülene kokkuvõte.