Strateegia süvaanalüüs

Käesolev raport esitab Eesti sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete jaoks kindlaks määratud strateegilise ökosüsteemi süvaanalüüsi. See tuvastab riigi peamised tugevad ja probleemsed küljed ning esitab strateegilised soovitused tugevama strateegilise ökosüsteemi arengu toetamiseks sotsiaalseks ettevõtluseks ja sotsiaalsete ettevõtete jaoks. Peamised strateegilised probleemid, mida analüüsiti, hõlmavad: sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse kultuuri loomist (osa 2); sotsiaalse ettevõtluse toetamist ametkondlike ja seadusandlike raamistike kaudu (osa 3); juurdepääsu parandamist finantseerimisele ja turgudele sotsiaalse ettevõtluse stimuleerimiseks (osad 4 ja 5) ja sotsiaalettevõtjale vajalike oskuste ja pädevuste arendamise toetamist (osa 6).

Loe veel siit

SOTSIAALSE ETTEVÕTLUSE JA SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE ARENGU STIMULEERIMINE © OECD 2020