Företagare i näringslivet fungerar som motorer för tillväxt, genom att utnyttja innovation som bränsle för deras ekonomiska tillväxt. Sociala entreprenörer däremot är individer som känner igen ett socialt problem och använder sina entreprenöriella principer till att organisera, skapa och hantera en satsning för att göra social förändring. Utan färdigigheter och relevanta kompetenser är det dock svårt för dem som vill bli en social entreprenör att uppnå sina mål för att kunna lösa sociala problem.

 Denna utbildningsmodul riktar sig främst till vuxna utbildare, sociala entreprenörer och personer som vill tillhöra den sociala sektorn. Modulen „utbildning av effektiva tekniker“ är en vuxenutbildning som presenterar möjligheten till att testa förmågan samt utvärdera personlig kompetens vilken behövs för att kunna fastställa de mål som krävs för att kunna lösa sociala problem.

I detta projekt så ingår tre stycken projekt partners – tre organisationer (LV,LT, SE) som alla har transnationell erfarenhet, alla är erfarna att arbeta med utbildningar inom vuxenutbildning och har ett stort nätverk inom området för vuxenutbildning genom att samla resurser samt är en viktig arena för utbyten i vuxnas lärande.

Denna ubildningsmodul för vuxna har tagits fram I samråd mellan dessa tre partners ((Social innovation center -LV, Skudutiskis academy (SkA)- LT, Nordic Association for Social Innovation (SE-NordicASI)-SE) inom ramverket för NORDPLUS projektet “Framgångsrik utveckling av sociala företag.

Beskrivning av utbildningsprogrammet Kompetenser och tänkesätt för sociala företagare

Kravbild utbildnings program: För att kunna säkerställa och framgångsrikt bedöma kompetensen hos sociala företagare så måste vuxen utbildaren ha lämpliga färdigheter för att kunna stödja metoder som bedömningar, resultat och kunna betygsätta dem på rätt sätt om det behövs.

Utbildning/ inlärnings filosofi: Baserat på värderingar:

 1. samarbete och kollegialitet;
 2. jämställdhet, kompetens och delaktighet i lärande;
 3. deltagares individualitet, autonomi och betoning på lärande;
 4. deltagare är en reflekterande praktiker;
 5. Betoning av deltagarnas kunskaper, förmågor, kunskaper, förbättring och utveckling.

Tidsåtgång: 12 timmar

Mål: Att kunna erbjuda vuxna utbildare med ytterligare kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för att bedöma sociala entreprenörers  kompetenser.

Grupp mål:

 • Vuxna utbildare som kan bedöma någons kompetenser eller kan hjälpa i bedömningsprocessen;
 • Människor som ser sociala problem och använda affärskompetens till att lösa detta problem;
 •  Sociala entreprenörer som emellanåt vill kontrollera deras kompetenser.

Krav på utbildare:

 • Utbildaren skall ha högre utbildning.
 • Utbildaren skall ha kunskaper som motsvarar det relevanta ämnet;
 • Dokumenterad erfarenhet som visar kunskap, kompetens och vana i att arbeta med vuxenutbildning.
 • Lämpliga personliga färdigheter, attityder och värderingar, baserat på respekt för mänsklig värdighet och självbestämmande, ansvar för sina handlingar.

Resurser, verktyg som behövs för att nå resultat i utbildningsprocessen: Lokaler måste kunna matcha antalet elever samt ha möjligheter  för elever till att kunna arbeta i grupper. Datorer, bildspel projektor, skrivare eller ha tillgång till stora pappersark, anteckningsblock och penna för varje elever, möjlighet att använda musik, bra tillgång till internet.

Utbildnings metodik: Power-point presentationer, uppgifter för grupparbete, uppgifter för individuellt arbete, utvärdering av inlämningsuppgifter, olika frågeformulär.

Kompetens utveckling hos deltagare: Kompetensutvärdering, självutvärdering, möjlighet att kunna bedöma kompetens av personer som vill påbörja en socialt engagerad rörelse eller utveckla andra sociala entrepenörers kompetens.

Utvärdering: Den kunskap som erhållits under utbildningen hjälper eleverna till att kunna utvärdera och själva bedöma behövlig kompetens. Vuxen utbildaren skall kunna bedöma hur eleverna förstår motivet, elevens medverkan i aktiviteterna under kursens hela inlärningsprocess samt elevens deltagande i gruppdiskussioner och praktiska uppgifter.

 

Tematisk plan

  Ämne Teori Praktik
1.  Introduktion till utbildningsmodul   1
1.1. Skapande av presentationer ibland deltagarna, regler, förväntningar, känslomässig miljö, „isbrytare“
1.2. Presentation av utbildnings program
2. Utveckling av sociala entreprenörers verksamheter och kompetenser 1 2
2.1. Sociala företagares rollanalys    
2.2. Sociala entreprenörers behov och behovs betydelse    
3. Bedömning / självutvärdering av sociala företagares kompetenser 1 3
3.1. Socialt företagande SWOT
3.2. Summering av SWOT analys
3.3. SWOT analysens relation/korrelation med sociala konsekvenser
4. Självutvärdering av personliga kompetenser och utvecklingen av personlig förbättrings plan 1 2
4.1. Bedömning/självutvärderings metod för sociala företagarens kompetenser  
4.2. Beredning av sociala företagares personliga utvecklingsplan  
5. Summering av utbildnings modul   1
5.1. Reflektioner runt ‘Färgade tankar om inlärning av en social entreprenör’
5.2. Sammanfattning av utbildning, certifiering, kursavslutning
   

TOTAL

3 9
12

varje avsnitt i den tematiska guiden tar dig till ett separat avsnitt som innehåller avsnittets innehåll och material att använda

1.Introduktion till utbildningsmodul

1.1.Skapande av presentationer ibland deltagarna, regler, förväntningar, känslomässig miljö, „isbrytare“

1.2.Presentation av utbildnings program

 

2.Utveckling av sociala entreprenörers verksamheter och kompetenser

2.1.Sociala företagares rollanalys

2.2.Sociala entreprenörers behov och behovs betydelse

 

3.Bedömning / självutvärdering av sociala företagares kompetenser

3.1.Socialt företagande SWOT

3.2.Summering av SWOT analys

3.3.SWOT analysens relation/korrelation med sociala konsekvenser

 

4.Självutvärdering av personliga kompetenser och utvecklingen av personlig förbättrings plan

4.1.Bedömning/självutvärderings metod för sociala företagarens kompetenser

4.2.Beredning av sociala företagares personliga utvecklingsplan

 

5.Summering av utbildnings modul

5.1.Reflektioner runt ‘Färgade tankar om inlärning av en social entreprenör’

5.2.Sammanfattning av utbildning, certifiering, kursavslutning

 

6. Bilagor, formulär, presentationer

 

Den fullständiga PDF-beskrivningen av utbildningsmodulen kan laddas ner här

 

Logo+Nordplus

Detta projekt har finansierats med hjälp ifrån Nordplus programmet. Projektet återger endast projektmedarbetarnas åsikter. Nordplus programmet kan inte hållas ansvarigt för hur innehållet i denna information används eller tolkas. Projekt ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo