Verslininkai biznio pasaulyje veikia kaip varikliai, panaudodami inovacijas, kurios skatina ekonominę pažangą. Nors socialiniai verslininkai yra asmenys, kurie pripažįsta socialinę problemą ir naudojasi verslumo principais, kurdami ir valdydami socialinius pokyčius, tačiau be įgūdžių ir atitinkamų kompetencijų tiems, kurie nori tapti socialiniu verslininku, sunku pasiekti savo tikslus sprendžiant socialinę problemą.

Šis mokymo modulis skirtas daugiausia suaugusiųjų mokytojams, socialiniams verslininkams ir asmenims, norintiems tapti tokiais. Mokymo modulis, skirtas efektyviam suaugusiųjų mokymo metodui, suteikia galimybę išbandyti gebėjimą įvertinti asmenines kompetencijas, kurios reikalingos sprendžiant socialines problemas.

Projekto partneriai – trys tarptautinės patirties turinčios organizacijos (LV, LT, SE), dirbančios suaugusiųjų mokymo srityje, sutelkdamos išteklius, yra svarbi suaugusiųjų mokymo metodų kaitos platforma.

Šį bendrą suaugusiųjų mokymo modulį atliko trys partneriai ((Socialinių inovacijų centras -LV, Skudutiškio akademija (LT) – LT, Šiaurės šalių socialinės inovacijų asociacija (SE-NordicASI) -SE) pagal „NORDPUS“ projekto projektą „ Svarbiausių mąstysenos elementų skatinimas sėkmingam socialinio verslo vystymui “

MOKYMO MODULIO Socialinių verslininkų kompetencija ir mąstysena APRAŠYMAS

Poreikis: Siekiant užtikrinti sėkmingą socialinių verslininkų kompetencijų vertinimą, andragogai turi turėti reikiamų įgūdžių, kad sugebėtų padėti, ir jei reikia, gebėti rezultatus įvertinti teisingai.

Mokymo / mokymosi filosofija: Remiasi:

  1. Bendradarbiavimas ir kolegialumas;
  2. Lygybė, kompetencija ir įtrauktis į mokymosi veiklą;
  3. Dalyvio individualumas, savarankiškumas ir dėmesys mokymosi veiklai;
  4. Dalyvis yra reflektuojantis;
  5. Dalyvio įgūdžių, gebėjimų ir žinių tobulinimo akcentavimas.

Trukmė: 12 valandų

Tikslas: Suteikti andragogams papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų įvertinti socialinių verslininkų kompetencijas.

Tikslinės grupės:

  • andragogai, kurie gali įvertinti žmogaus kompetenciją arba gali padėti vertinti;
  • žmonės, kurie mato socialines problemas ir naudodamiesi verslo įgūdžiais, nori išspręsti šias problemas;
  • socialiniai verslininkai norintys  pasitikrinti savo kompetencijas.

Reikalavimai mokytojams: Aukštasis išsilavinimas; Patirtis, žinios ir įgūdžiaisuaugusiųjų švietimo darbe, dalyko žinios. Tinkami asmeniniai įgūdžiai, nuostatos ir vertybės, grindžiamos pagarba žmogaus orumui ir apsisprendimui, atsakomybė už jų veiksmus.

Mokymo procesui reikalingi ištekliai: Patalpos turi atitikti klausytojų skaičių ir turėti galimybę dirbti grupėse. Kompiuteris, skaidrių demonstravimo projektorius, rašymo lenta su dideliais popieriaus lapais, rašimo reikmenys kiekvienam klausytojui, galimybė naudotis muzika, gera interneto prieiga.

Mokymo metodai: Medžiagos pristatymai, darbas grupėse, individualios užduotys, vertinimas, skirtingi klausimynai.

Dalyvio  įgyti gebėjimai: Kompetencijų vertinimas/ savęs įsivertinimas – gebėjimas vertinti asmens, norinčio pradėti socialinį verslą ar įvertinti socialinio verslininko turimas kompetencijas.

Vertinimas: Mokymo metu įgytos žinios padės dalyviams įvertinti kompetencijas. Andragogai turėtų sugebėti įvertinti, kaip besimokantieji supranta dalyką, besimokančiojo veiklą visą mokymosi procesą.

 

TEMINIS PLANAS

  Temos Teorija Praktika
1. Įvadas į mokymo modulį   1
1.1. Emocinės aplinkos sukūrimas.

Lūkesčiai, taisyklės.

1.2. Mokymo modulio pristatymas.
2. Socialinių verslininkų veiklos ir kompetencijų samprata. 1 2
2.1. Socialinių verslininkų vaidmens analizė.    
2.2. Socialinio verslininko poreikiai ir jų svarba.    
3.  Socialinių verslininkų kompetencijų vertinimas/įsivertinimas. 1 3
3.1.  Socialinio verslo SSGG
3.2.  SSGG analizės apibendrinimas
3.3. SSGG koreliacija su socialiniu poveikiu
4. Asmeninių kompetencijų  vertinimas ir asmeninio tobulinimosi plano rengimas 1 2
4.1. Socialinio verslininko kompetencijų vertinimo/

įsivertinimo metodas.

 
4.2. Socialinio verslininko asmeninio tobulėjimo plano rengimas.  
5. Mokymo modulio apibendrinimas   1
5.1. Refleksija „Spalvingos mintys apie socialinio verslininko mokymąsi“.
5.2. Mokymo apžvalga, sertifikatas, atsisveikinimas
   

VISO

 

3 9
12

Kiekviename teminio vadovo skyriuje pateksite į atskirą skyrių, kuriame yra skyriaus turinys ir medžiaga, kurią reikia naudoti

1.Įvadas į mokymo modulį

1.1.Emocinės aplinkos sukūrimas. Lūkesčiai, taisyklės

1.2.Mokymo modulio pristatymas

 

2.Socialinių verslininkų veiklos ir kompetencijų samprata

2.1.Socialinių verslininkų vaidmens analizė

2.2.Socialinio verslininko poreikiai ir jų svarba

 

3.Socialinių verslininkų kompetencijų vertinimas/įsivertinimas

3.1.Socialinio verslo SSGG

3.2.SSGG analizės apibendrinimas

3.3.SSGG koreliacija su socialiniu poveikiu

 

4.Asmeninių kompetencijų  vertinimas ir asmeninio tobulinimosi plano rengimas

4.1. Socialinio verslininko kompetencijų vertinimo/įsivertinimo metodas

4.2.Socialinio verslininko asmeninio tobulėjimo plano rengimas

 

5.Mokymo modulio apibendrinimas

5.1.Refleksija „Spalvingos mintys apie socialinio verslininko mokymąsi“

5.2.Mokymo apžvalga, sertifikatas, atsisveikinimas

 

6.Priedai, formos, pristatymai

Visą mokymo modulio aprašymą PDF formatu galite atsisiųsti čia

Logo+Nordplus

Šis projektas finansuojamas pagal „Nordplus“ programą. Projektas atspindi tik projekto partnerių požiūrį, o „Nordplus“ programa negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą. Prjektas ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo