Išplėstinis mokymo programos vadovas

Tema 2. Socialinių verslininkų veiklos ir kompetencijų samprata.

 

Tikslas

 

Apibrėžti socialinį verslumą / socialinį verslą, pabrėžti skirtumą tarp reguliaraus ir socialinio verslo, apibrėžti kompetenciją, pagal ES įvardinti pagrindines kompetencijas. Apibrėžti ir gebėti įvertinti socialinį poveikį
Metodai PowerPoint prezentacija, užduotys darbui grupėse, interaktyvus įrankis  slaido.com
Ištekliai Nereikia ypatingų išteklių
Mokymo procesas Teorinėje dalyje bus pristatyta socialinio verslumo / socialinio verslo apibrėžtis; įvardinti verslo ir socialinio verslo skirtumai; supažindinta su kompetencijos apibrėžimu ir sąsaja su pagrindinėmis kompetencijomis; nustatyti, kokie yra socialinio verslininko poreikiai, socialinis poveikis ir jo vertinimas;

Praktinėje dalyje bus atlikta parengtų atvejų analizė darbo grupėse – kokia socialinė įtaka socialiniam verslui pristatoma užduotyse ir kokie galimi vertinimo rodikliai.

 

Medžiagos

Mokymosi tikslai:

 • Mes pristatysime socialinio verslumo / socialinio verslo apibrėžimą;
 • suprasite skirtumus tarp verslo ir socialinio verslo;
 • pristatysime kompetencijos apibrėžtis ir sąsaja su pagrindinėmis kompetencijomis
 • kokie socialinio verslininko poreikiai, ir kaip tai įvertinti: socialinis poveikis ir jo matavimas
 • apibrėšime poveikį apskritai, socialinį poveikį ir gebėjimą įvertinti socialinį poveikį.
 • atliksime pateiktų atvejų analizę – kokia socialinė įtaka socialiniam verslui ir kokie galimi vertinimo rodikliai.

 

  Socialinių verslininkų vaidmens analizė

  Įvadas į socialinį verslumą  ir apibrėžimas.

Socialiniai verslininkai tai pokyčių agentai, norintys, kad pasaulis taptų geresne vieta mums visiems gyventi. Šiandien „madinga“ būti socialiniu verslininku, o jų darbas įgyja dėmesį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu . Bet kas yra tai ir  kas skatina socialines įmones? Ar tai yra noras padaryti pasaulį geresne vieta? Ar tai verslo galimybė, kuri taip pat sukuria vertę visuomenei? Ar tai yra motyvacija tobulinti savo gyvenimo sąlygas? Visame pasaulyje matome socialinių verslininkų pavyzdžius, kuriančius novatoriškus sprendimus, kurie susiduria su sunkiausiais iššūkiais, su kuriais susiduria mūsų ir pasaulio gyventojai. Kai kurie rado sprendimus, kaip pagerinti vaikų higieną teikiant prieinamą muilą, kai kurie tobuliną emocinį intelektą ir kovoja su patyčiomis, o kai kurie teikia namų priežiūros ir slaugos paslaugas net ir gerai išsivysčiusiose šalyse. Kasdien matome  tokius naujus pavyzdžius. Socialiniai verslininkai yra judėjimo dalis – jie veikia problemos eigoje. Jei gilinamės į socialinio verslumo pagrindą, socialinis verslininkas yra ne tik asmuo, kuris pradeda socialinę įmonę, kad išspręstų socialinę problemą, bet ir dalyvauja problemos sprendimo eigoje: socialinis verslininkas nori sukurti sprendimus, kad pakeistų atsiradusią priežastį, struktūrą ar sistemą, kuri sukelia problemas. Kaip pabrėžė didžiausias pasaulio socialinio verslininko tinklo Ashoka įkūrėjas Billas Draytonas: „Socialiniai verslininkai nėra  tik duotantys žuvį ar  mokantis kaip žvejoti. Jie veikiatol , kol nepakeičia žvejybos pramonės“. Socialinis verslininkas kartais jaučiasi vienišas. Darant naujus dalykus, galima susidurti su skirtingais iššūkiais ir skirtingais pasipriešinimo būdais, todėl gera prisiminti, kad jūs nesate vieni, o judėjimo dalis: nacionaliniu ir visame pasaulyje jūs turite rėmėjų, kolegų ir bendraamžiai, kurie taip pat stengiasi kurti naujus teigiamus pokyčius. Socialinis verslumas gali būti ir yra apibrėžtas įvairiais būdais. Diskusija dėl „teisingo“ apibrėžimo yra nuolatinis akademikų ir šios srities specialistų  diskusijų dalis. Tačiau apskritai jūs galite pasakyti, kad socialiniame versle yra keturi elementai:

 • tai sukuria socialinę vertę,
 • tai vyksta pilietinėje visuomenėje – pilietinė visuomenė yra pagrindinis veikėjas
 • šioje veikloje,
 • turi naujumo elementą,
 • turi svarbią ekonominę reikšmę.

Tai reiškia, kad galima socialinį verslumą apibrėžti kaip: „veiksmą, kuris sukuria socialinę vertę, naudojant inovacijas, kuriame pilietinis sektorius vaidina svarbų vaidmenį kaip problemos sprendimo iniciatorius ir kuris turi ekonominę reikšmę.“ Klasikiniam verslininkui vertė suprantama  kaip  organizuotas veikimas  aptarnauti rinkas, galinčias patogiai įsigyti naują produktą ar paslaugą, ir tuo pačiu  siekiant gauti finansinį pelną. Socialinis verslininkas nei numato, nei organizuoja, kad sukurtų didelį finansinį pelną savo investuotojams – filantropinėms ir vyriausybinėms organizacijoms. Vietoj to, socialinis verslininkas siekia didelio masto socialinės vertės, transformacinės naudos, kuri palanki dideliam visuomenės segmentui. “ Apskritai galime pasakyti: socialinės įmonės sujungia visuomeninius tikslus su verslumo dvasia. Jų tikslas yra turėti teigiamą poveikį ir gauti pakankamai pajamų, kad galėtų išlaikyti savo veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. (A. Stiranės apibrėžimo iliustracija)

1

Koks skirtumas taro komercinio ir socialinio verslumo?

2

Ar socialiniai verslininkai yra realūs verslininkai? Taip, jie yra. Verslininkai, turintys visiškai kitokį požiūrį. Tačiau jie verslininkai.


Kompetencijos apibrėžimas ir sąsaja su pagrindinėmis kompetencijomis.

Apibrėžimai:

Buvo susitarta aptarti mąstysenos temą, kaip apibrėžta Oksfordo žodyne. Taigi, jei sutinkame, kad mąstysena yra kažkieno požiūrių rinkinys, tai  kokia savita socialinio verslininko mąstysena? Galima sutikti, kad jie yra emociškai protingi žmonės, empatiški ir labai nori sukurti pokyčius visuomenėje. Bet taip yra ir  su žmonėmis, kuriančiais fondus ar NVO. Tačiau aistringi verslininkai, irgi žino, kaip užsidirbti pinigų ir įvertinti savo sprendimus, kad būtų dar didesnis poveikis visuomenei. Įdomu tai, kad labai dažnai poveikis visuomenei yra indėlis į ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, skirtingai nei fonduose ar NVO, kurios daugiausia priklauso nuo privačių ar viešųjų lėšų.

mąstysena – kino nors požiūrių visuma

įgūdžiai – gebėjimas daryti kažką gerai.

Kompetencija – asmens gebėjimas suprasti situaciją ir veikti pagrįstai / susijusių gebėjimų, įsipareigojimų, žinių ir įgūdžių visuma leidžianti asmeniui (ar organizacijai) veiksmingai veikti skirtingose situacijose.

Kompetencija rodo, kad yra pakankamai žinių, įgūdžių ir požiūrių, leidžiančių žmogui veikti įvairiose situacijose. Kadangi kiekvienas atsakomybės lygis turi savo reikalavimus, kompetencija gali atsirasti bet kuriuo asmens gyvenimo laikotarpiu arba bet kuriame jo karjeros etape.

Neabejotina, kad socialinis verslininkas reikalauja įgūdžių ir kompetencijų, kurie dažnai yra sudėtingesni ir universalesni nei tie, kurie reikalingi klasikiniam verslininkui ar NVO savininkui. Būti verslininku yra pakankamai sudėtinga, kai reikia būti lyderiu, vizionieriu, buhalteriu, verslo kūrėju, prekės ženklo valdytoju ir pan. Tai, kad esate socialinis verslininkas, reiškia, kad, viso to, jums reiktų būti puikiu tyrėju, ekspertu, sprendžiant problemas, žinoti viską apie socialinį poveikį, kaip jį išmatuoti, kaip patvirtinti duomenis, kaip analizuoti daug daugiau dalykų, kurių negalima pamiršti. Nėra jokių abejonių, kad vienam asmeniui sunku būti tobulu visuose tuose dalykuose, bet tuomet komanda pradeda veikti ir todėl reikalingi nauji įgūdžiai, pavyzdžiui, naujų komandos narių pasirinkimas, veiklų delegavimas, žmonių valdymas ir pan.

Europos Komisijos reikalavimai kompetencijoms – pagrindinės kompetencijos.

ES šalių tvarios plėtros ir profesinės kokybės gerinimas apskritai ir kiekvienam asmeniui individualiai laikomas šiandien viena iš sudėtingiausių užduočių bet kuriai visuomenei, norinčiai išlikti globalizuotoje konkurencijoje. Kiekvienos šalies tvarus vystymasis grindžiamas trimis pagrindiniais ramsčiais: ekonomikos augimu, ekologine pusiausvyra ir socialine pažanga. Šalies socialinė pažanga priklauso nuo visuomenėje gyvenančių žmonių vaidmens. Štai kodėl šiuolaikiniams asmenims reikia įvairių kompetencijų, kad būtų galima įveikti sudėtingus šiandienos iššūkius.

Europos Sąjunga, siekdama tapti konkurencinga pasaulyje, dėl kompetencijų, gavo ES Komisijos ir kitų tarptautinių institucijų susidomėjimą. Akivaizdu, kad būtų labai praktiška vertinti labai ilgus sąrašus apie viską, ko žmogus gali reikalauti savo gyvenime, tačiau šiandieninė visuomenė kelia iššūkius asmenims. Taigi ES komisijai buvo siekiama apibrėžti pagrindines kompetencijas, kurios galėtų parodyti, kaip gerai pasirengę jauni žmonės ir suaugusieji yra susiję su gyvenimo iššūkiais, taip pat nustatyti pagrindinius švietimo sistemų ir mokymosi visą gyvenimą tikslus.

Bendradarbiaudami su daugeliu mokslininkų, ekspertų ir institucijų, buvo nustatyta nedidelė pagrindinių kompetencijų grupė (Europos orientacinė sistema, skirta pagrindinėms kompetencijoms visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, „Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. Gruodžio 18 d. „Pagrindiniai gebėjimai visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi“ (OL L 394, 2006 12 30, p. 10-18).

Kiekviena pagrindinė kompetencija turi:

 1. a) prisidėti prie vertingų rezultatų visuomenei ir asmenims;
 2. b) padėti asmenims patenkinti svarbius poreikius įvairiuose kontekstuose;
 3. c) būti svarbūs ne tik specialistams, bet ir visiems asmenims.

Štai kodėl Europos Vadovų Taryba ir Parlamentas priėmė rekomendacijų rinkinį, kuriuo nustatoma Europos pagrindinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų sistema. Pagal šią sistemą pirmą kartą Europos lygmeniu nustatomos ir apibrėžiamos pagrindinės kompetencijos, kurios piliečiams reikalingos savo asmeniniam išgyvenimui, aktyviam pilietiškumui ir įsidarbinimui žinių visuomenėje.

Buvo nustatyti nustatomi aštuoni pagrindiniai gebėjimai:

 1. Komunikacija gimtąja kalba;
 2. Komunikacija užsienio kalbomis;
 3. Matematinė kompetencija ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityje;
 4. Skaitmeninė kompetencija;
 5. Mokymasis mokytis;
 6. Socialinės ir pilietinės kompetencijos;
 7. Iniciatyvumas ir verslumas;
 8. Kultūrinis sąmoningumas ir išraiška.

 

Socialio verso poreikių  analizės svarba

Kaip išmatuoti  socialinį poveikį ir kaip jį  išmatuoti?

Socialinė įmonė (socialinis verslas) yra socialinės vertės kūrimas ir poveikis tikslinei grupei bei visuomenei. Priešingai nei tradicinis verslas ir įmonės, socialinis verslas yra ne tik ekonomikos, bet ir socialinės, aplinkosaugos ir tvarios vertės kūrimas. Bendrovės dividendai reinvestuojami į darbą ir bendrą gerovę.

Taip pat svarbu, kad socialinė problema būtų matoma platesnėje perspektyvoje, tai reiškia, kad reikia dirbti su problemos priežastimis:  struktūrinėmis, institucinėmis, politinėmis. Tai galima padaryti įvairiais būdais. Dažniausiai būdas išspręsti šias problemas yra paaiškinti ir argumentuoti priežastį ir reikalingus pokyčius. Svarstyti ir dirbti su socialinių problemų priežastimis gali būti sunku, tačiau tai būtina turėti omenyje it į tai atsižvelgti. Investicijos tikslas nėra asmeninis, bet siekiant socialinių tikslų, naudojama įmonės veikla. Čia socialinė vertė ir socialinis poveikis (pokytis) yra tikslas. Pinigai yra investuojami, taigi verslininkas ar savininkas nesiima jokių dividendų. Investuotojai gali grąžinti pinigus arba investuoti. Bendrovė padengia išlaidas ir dirba finansiškai tvariai, siekdama socialinio tikslo. Kai investuotojai atgauna pradinę investiciją, pelnas lieka įmonėje, kad toliau plėstų savo veiklą ir padidintų socialinį poveikį. Dirbti su socialinėmis įmonėmis holistiniu požiūriu, kur socialinė vertė yra vertinama kaip naudinga visuomenei, todėl mes kalbame apie JT tvaraus vystymosi tikslus (SDG), kurie gali būti bendras pagrindas ir  supratimo įrankis siekiant apibrėžti socialinio verslininko vaidmenį tvariame pasaulyje. SDG sistema gali padėti, remti ir užtikrinti socialinės įmonės bendravimo, derybų ir bendradarbiavimo sektoriuose su savivaldybėmis, valstybėmis, taip pat su tradicinėmis (privačiojo sektoriaus) įmonėmis ir pilietinės visuomenės veikėjais bei organizacijomis. Socialinių pokyčių kūrimas vietoje ir nedideliu mastu, kaip daugelis socialinių verslininkų, yra svarbus. Tačiau socialiniams verslininkams ir visiems kitiems, kurie bando sukurti geresnį pasaulį, taip pat svarbu pamatyti šį pasikeitimą didesniame ir pasauliniame kontekste ir užtikrinti, kad pastangos iš tikrųjų būtų bendros pasaulinės pastangos dalis ir būtų suderintos su jomis. planą.

Kaip ir tradiciniame versle, socialiniame versle būtina įvertinti siūlomo produkto / paslaugos sėkmę. Tradiciniame verslo sėkme bus vertinama finansinių metų pabaigos rezultatai, o socialiniame versle bus vertinamas socialinis poveikis. Todėl svarbu, kad kiekviena socialinė įmonė žinotų, koks veiklos  socialinis poveikis ir kaip jį išmatuoti.

Kaip apibrėžta Mičigano „Ross“ socialinio poveikio centre, socialinis poveikis yra „reikšmingas, teigiamas pokytis, kuris sprendžia neatidėliotiną socialinį iššūkį.“ Kitaip tariant, socialinis poveikis yra skirtumas tarp situacijos prieš ir po jūsų įsikišimo, teigiamų pokyčių. Norint parodyti, ar įvyko pasikeitimas, turime ją išmatuoti.

Kodėl socialiniam verslui taip svarbu įvertinti savo socialinį poveikį ir kokias galimos rizikos? Pradedantiesiems socialinis poveikis yra tai, kas daro tradicinį verslą socialiniu. Galėdami įrodyti, kad tai, ką darote kaip verslą, atneša teigiamų pokyčių visuomenei, suteiks jums socialinį verslininką. Taip pat labai svarbu įvertinti poveikį, kad galėtumėte patvirtinti potencialų poveikį investuotojams ir partneriams, kad jūsų sprendimas tikrai veikia. Jūs taip pat rizikuojate prarasti pasitikėjimą ir patikimumą tarp naudos gavėjų ir suinteresuotųjų šalių, jei nerodysite darbo rezultatų. Ir galutinis, bet svarbiausias aspektas, kodėl norint įvertinti poveikį, yra įrodyti, kad jūsų sprendimas veikia ir kaita sukurta teisinga kryptimi. Bendra arba specifinė socialinė problema: ji gali apimti daugelį ar visus žmones, pavyzdžiui, vienatvę, narkotikus ar alkoholį, arba tik konkrečią tikslinę grupę. Tai gali būti socialinė, religinė ar kultūrinė grupė .. Tai gali būti kliūtimi ir sunku gauti darbą ir turėti pajamų. Tai gali būti stigmatizuota, būdama homoseksuali arba turėjusi palikti kalėjimą, grįžti į visuomenę, bet be užimtumo ir būsto. Socialinis verslas dažniausiai yra susijęs su socialinių grupių įtraukimu ir įgalinimu į visuomenę, darbo jėgą ar vietinę ar nacionalinę aplinką. Tikslinės grupės gali turėti reikšmingą vaidmenį kaip pokyčių kūrėjas, tapti matomos ir keliančios savo balsus, tačiau taip pat gali būti atskaitos taškas, kad kiti imasi kvietimo ir atsakomybės keisti. Įgaliojimų elementas yra svarbus – remti ir stiprinti mažumą ar slopintą grupę; suteikti jiems savo balsą ar veiksmų erdvę ir būdą dalyvauti ir būti įtrauktam į visuomenę. Metodai gali skirtis ir būti daugiau ar mažiau individualiai arba kolektyviai, o tai priklauso nuo daugelio aspektų. Kaip apibrėžė Patricia Rogers „„ Pokyčių teorija “paaiškina, kaip veikla suprantama kaip rezultatų, padedančių pasiekti galutinį numatomą poveikį, serija. Jis gali būti sukurtas bet kokiam įsikišimo lygiui – įvykiui, projektui, programai, politikai, strategijai ar organizacijai. „Norint suprasti, kokią problemą sprendžia tam tikra socialinė įmonė, siūloma atlikti užduotį, kad vizualizuotų problemą, problemos priežastis ir galimas pasekmes, kurios vėliau padės nustatyti skirtingus pokyčių teorijos ramsčius. (1 priedas)

3

Apibrėžime skirtumus tarp veiklos išeigos ir rezultatų. Nors aišku, ką reiškia veikla, kartais sunku suprasti skirtumą tarp veiklos apimties ir rezultatų. Skubus programos / politikos veiklos ar tiesioginių naudos gavėjų poveikis vadinamas išeiga. Pavyzdžiui, dalyvavo plaukimo pamokų skaičius. Rezultatų matavimas suteiks galimybę parodyti tiesioginį poveikį jūsų tikslinei grupei, tačiau ne visada suteiks jums idėjos, ar pasiektas norimas poveikis. Kita vertus, rezultatas yra trumpalaikis ir vidutinės trukmės programos ar politikos rezultatų poveikis, pvz., Pamokų plaukimo įgūdžių keitimas vaikams. Todėl galima teigti, kad rezultatas yra pageidaujamas teigiamas poveikis iššūkių problemai visuomenėje. Taigi kalbėkime apie tai daugiau.

Rezultatai gali būti įvairių formų, tačiau visada yra keletas pakeitimų, naudos, mokymosi ar kitų pasekmių, atsirandančių dėl organizacijos įsikišimo Kai kurie rezultatų pavyzdžiai:

 • Padidėjęs perdirbtų plastikinių prekių kiekis
 • Sustiprintos žinios apie ŽIV poveikį
 • Sumažėjusi stigma žmonėms, sergantiems autizmu
 • Geresnis emocinis intelektas (EQ)

 

Indikatoriai:

Kiekvienas rezultatas gali būti vertinamas ir išmatuojamas. Norėdami tai padaryti, būtina nustatyti tinkamą matavimo elemento – rezultato rodiklį.

Keletas rezultatų ir rodiklių pavyzdžių:

1.Rezutatas: Didesnis supratimas apie plastikinių gaminių perdirbimo svarbą

Indikatorius: perdirbtų plastikinių butelių kiekis vienam namų ūkiui po 3 mėnesių programoje.

2.Rezultatas: geresnė ištvermė

Indikatorius: Metrų, kuriuos asmuo gali plaukti po 3 mėnesių plaukimo pamokose, skaičius. Kaip nustatyti tinkamą rezultato idikatorių?

Rezultatų rodikliai – tai priemonės, apibūdinančios, kaip gerai pasiekiame savo rezultatus. Jie padeda mums žinoti, ar viskas keičiasi taip, kaip ketinome, kaip apibrėžta LEAP sistemoje, kuriant rezultatų rodiklius. Iš tikrųjų geras rodiklis turėtų būti konkretus, pastebimas ir turėti išmatuojamų pokyčių charakteristikų, kad būtų galima parodyti numatytus rezultatų rezultatus. Keletas gerų rodiklių pavyzdžių:

 • šeimų skaičius išgyvenimo programoje po vienerių metų politikos įgyvendinimo.
 • nepilnamečių motinų, apmokytų kūdikių maitinimo praktikoje po 3 mėnesių, skaičius
 • saugaus kraujo tiekimo ligoninėse lygis, matuojamas kartą per šešis mėnesius
 • per metus po programos pradžios perdirbtų plastikinių butelių skaičius.

Iš tikrųjų geras rodiklis neturėtų palikti jokios vietos aiškinimui, turi apimti priemonę, kurią galima lengvai atsiskaityti (pvz., Procentais), jis turėtų būti realus, turi būti vertinamas kaip galiojanti priemonė suinteresuotosioms šalims ir galiausiai turi būti nurodoma po to, kiek laiko jis matuojamas.

 

Reflekijos tikslai:

Kokia yra jūsų socialinio verslumo apibrėžtis?

Raskite savo šalies socialinės įmonės pavyzdžius. Kaip ši socialinė įmonė sukuria socialinę vertę ir kodėl jums patinka ši įmonė?

Patikrinkite, ar jūsų rodikliai yra konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir laiko apribojimai.

Pabandykite savo šalyje rasti socialinę įmonę ir patikrinti, ar jie teisingai vertina socialinį poveikį. Ką daryti kitaip?

 

Grįžti į modulį

Logo+Nordplus

Šis projektas finansuojamas pagal „Nordplus“ programą. Projektas atspindi tik projekto partnerių požiūrį, o „Nordplus“ programa negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą. Prjektas ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo