Išplėstinis mokymo programos vadovas

Tema 3.  Socialinių verslininkų kompetencijų vertinimas/ savęs vertinimas.

 

Tikslas Išmokyti verslininkus sužinoti  stipriąsias ir silpnąsias puses ir rasti strategiją kaip su tuo  dirbti ir kaip kreiptis į savo rinką
Metodai Įmonių pavyzdžiai, diskusijos ir grupinės užduotis, tarp kurių yra teorinis dušas.
Ištekliai kompiuteris, projektorius, , rašymo lenta su popieriumi
Mokymo procesas Šis mokymas atliekamas teoriškai apie SSGG ir praktinį darbą su dalyvių idėjomis ar įmonėmis.

S = stiprybės

S = silpnumas

G = galimybės

G = grėsmės

Išanalizavus keturias SWOT analizės dalis, dirbame mažose grupėse, kuriose dalyviai gali dirbti su savo idėja ar lyginamuoju standartu mažoje grupėje.Kitas žingsnis – suskirstyti ją į vidines ir išorines dalis, o po to  darbas grupėse, kad padėtų jiems pamatyti savo idėjos/įmonės įvairias pusesGrupinis darbas atliekamas SSGG  analizę pristatant visai grupei, kad gautų grįžtamąjį ryšį, klausimus ir galimybę lyginti .Po grįžtamojo ryšio kiekvienas gauna laiko dirbti su SWOT ir, jei reikia, pakoreguoti.

Po  teorinės dalies  aliekame  įmonės rizikos analizę. Darbas mažose grupėse, kad galėtų atlikti savo rizikos analizę.

Paskutinė  dalis- veiksmų plano sukūrimas, po trumpos teorinės dalies kiekvienas sukuria savo veiksmų planą.Baigiame šią dalį su SWOT santrauka ir refleksija.

Medžiagos

SSGG analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) yra struktūra nustatyti ir analizuoti vidinius ir išorinius veiksnius, galinčius turėti įtakos projekto, produkto, vietos ar asmens gyvybingumui.

Ši struktūra priskiriama Alberto Humphrey’ui, kuris 1970 m. išbandė Stanfordo tyrimų institute. Tai buvo sukurta verslui. SSGG analizė dažnai naudojama strateginio planavimo pradžioje arba jo dalyje. Sistema laikoma gera parama sprendimų priėmimui, nes ji leidžia atskleisti sėkmės galimybes, kurios anksčiau buvo nereglamentuotos, arba pabrėžti grėsmes, kol jos taps pernelyg sunkios

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
GALIMYBĖS GRĖSMĖS

Kaip teigiama santrumpa SWOT, analizė nagrinėja keturis elementus:

Stiprybės: vidiniai atributai ir ištekliai, kurie palaiko sėkmingą rezultatą.

Trūkumai: vidiniai atributai ir ištekliai, kurie veikia prieš sėkmingą rezultatą.

Galimybės: Išoriniai veiksniai, kuriuos ūkio subjektas gali panaudoti arba naudoti savo pranašumui.

Grėsmės: išoriniai veiksniai, galintys kelti pavojų įmonės sėkmei.

Egzistuoja įvairios priemonės, leidžiančios priimti sprendimus, dažnai naudojant įvairius klausimus pagal kiekvieną iš keturių elementų.

Tačiau, rengiant SSGG analizę, atminkite:

– Būkite realistiški apie jūsų organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses,

– Turėkite omenyje, kur jūsų organizacija yra šiandien, ir kur ji galėtų būti ateityje,

– Labai konkrečiai apie tai, ką jūs galvojate,

– Pagalvokite apie visus rinkos dalyvius,

– Vertinkite trumpai ir paprastai.

Po kurio laiko SSGG analizė buvo pradėta naudoti visų tipų organizacijų produktams, asmenims kaip pagalba priimant sprendimus.

Tai, kas SSGG daro ypač galingą, yra tai, kad žmogus gali jį naudoti kaip įrankį, pabrėžiantį įgūdžius, kompetencijas ir talentą. Tai gali padėti asmeniui atskleisti galimybes, kurių asmuo šiuo metu neturėtų. Ir suprasdami silpnybes, žmogus gali valdyti ir pašalinti grėsmes, kurios kitu atveju gali pakenkti galimybei judėti į priekį.

Jei asmuo vertina save naudodamasis SSGG sistema, jis gali pradėti atskirti vidutinius savo gebėjimas ir toliau plėtoti specializuotus talentus ir gebėjimus, reikalingus karjerai skatinti ir asmeniniams tikslams pasiekti.

Norėdami atlikti asmeninę SSGG analizę, pirmiausia išspausdinkite žemiau pateiktą darbalapį ir užsirašykite atsakymus į šiuos klausimus.

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Ką darai gerai?

Kokius unikalius išteklius galite panaudoti?

Ką kiti mato kaip jūsų stipriąsias puses?

Ką galėtumėte pagerinti?

Kur turite mažiau išteklių nei kiti?

Kokie yra kiti tikėtini trūkumai?

GALIMYBĖS

Kokios yra jūsų galimybės?

Kokias tendencijas galėtumėte pasinaudoti?

Kaip paversti savo stipriąsias puses į galimybes?

GRĖSMĖS

Kokios grėsmės jums gali pakenkti?

Kaip jūs konkuruojate?

Kokias grėsmes kelia jūsų silpnybės?

 

Užsirašykite atsakymus į šiuos klausimus:

Stiprybės

 • Kokie privalumai yra, kurių kiti neturi (pvz., Įgūdžiai, sertifikatai, švietimas ar ryšiai)?
 • Ką darote geriau nei bet kas kitas?
 • Kokių asmeninių išteklių galite pasiekti?
 • Kuriais jūsų pasiekimais didžiuojatės?
 • Ar jūs esate tinklo dalis kuriame niekas nedalyvauja?

Nebūkite kuklus ar drovus – būk toks objektyvus, kaip jūs galite. Žmogaus stiprybių pažinimas ir naudojimas gali padaryti jį laimingesniu ir labiau įvykdytu darbe. Pagalvokite apie stipriąsias puses, susijusias su žmonėmis.

Silpnybės

 • Kokių užduočių paprastai vengiate, nes nesijaučiate kad tai darote teisingai?
 • Ar esate visiškai įsitikinę savo švietimo ir įgūdžių lavinimu? Jei ne, kur esate silpniausias?
 • Kokie yra jūsų neigiami darbo įpročiai (pvz., Ar dažnai vėluojate, ar esate neorganizuotas, , ar blogai elgiatės su stresu)?
 • Ar turite asmenybės bruožų, stabdančių jusų veiklą ?

Galimybės

 • Kokios naujos technologijos gali jums padėti?
 • Ar turite strateginių kontaktų tinklą, kad galėtumėte jums padėti ar pasiūlyti gerus patarimus?
 • Kokių tendencijų (vadyba ar kitaip) matote ir kaip jūs galite juos pasinaudoti?
 • Ar bet kuris iš jūsų konkurentų nedaro kažko geriau? Jei taip, ar galite pasinaudoti savo klaidomis?
 • Ar klientai ar pardavėjai skundžiasi kažkuo? Jei taip, ar galėtumėte sukurti galimybę pasiūlydami sprendimą?

Be to, svarbu pažvelgti į stipriąsias puses ir paklausti savęs, ar jos atveria visas galimybes, ir pažiūrėkite į silpnybes ir paklauskite savęs, ar galite atverti galimybes, pašalindami šiuos trūkumus.

Grėsmės

 • Kokiomis kliūtimis šiuo metu susiduriate darbe?
 • Ar jūsų kolegos konkuruoja su jumis dėl projektų ar vaidmenų?
 • Ar jūsų darbas (ką reikia daryti) keičiasi?
 • Ar technologijų keitimas kelia grėsmę jūsų pozicijai?
 • Ar jūsų silpnybės gali sukelti grėsmę?

Atliekant šią analizę, dažnai bus teikiama informacija – ji gali atkreipti dėmesį į tai, ką reikia padaryti ir kaip įveikti problemas.    Šiuo pavyzdžiu norėjome parodyti, kad SSGG sėkmingai gali būti naudojama vertinant kompetencijas ir netgi tas, kurios yra būtinos asmeniui, norinčiam plėtoti socialinį verslą. Naudojant SSGG galima išanalizuoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, taip pat galimybes ir grėsmes, su kuriomis susiduria asmuo. Tai padeda sutelkti dėmesį į savo stipriąsias puses, sumažinti silpnąsias vietas ir kuo labiau išnaudoti asmeniui suteikiamas galimybes. SSGG analizė turi praktinį požiūrį, ir jūs galite jį bet kuriuo metu taikyti. Tai taip pat padeda nustatyti kryptį (objektyvų ir tikslų nustatymą) ir galvoti apie galimus tolesnius veiksmus (prioritetą, poveikį ir išteklius). ačiau SSGG analizė turi apribojimų. Taikant šį metodą – kaip momento „nuotrauką“ negali apimti visų svarbių veiksnių visiems keturiems elementams ir gali parodyti skirtingą perspektyvą. Be to, kadangi SSGG fiksuoja veiksnius tam tikru laiku ir yra svarbus norint suprasti dinamiką, kurios daro įtaką sėkmei, nevisada parodo, kaip šie veiksniai laikui bėgant gali pasikeisti, jo pasiūlytas suvokimas gali turėti ribotą laiką.

 

Grįžti į modulį

Logo+Nordplus

Šis projektas finansuojamas pagal „Nordplus“ programą. Projektas atspindi tik projekto partnerių požiūrį, o „Nordplus“ programa negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą. Prjektas ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo