2.Tematiskais ceļvedis

2.6. Vadība un komandas saliedēšana sociālajos uzņēmumos

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu iepazīsies ar vadības nozīmi un komandas veidošanu sociālajos uzņēmumos.
  • Tu iepazīsi pamatprasmju kopumu, kam jāpiemīt sociālajiem uzņēmējiem.
  • Tu uzzināsi, kāpēc komandas veidošana sociālajam uzņēmumam ir ļoti svarīga.

 

Materiāli

VIDEO “2.6. Vadība un komandas saliedēšana sociālajos uzņēmumos

 Kontroljautājumi 

  • Kas ir atslēgas idejas un prasmes, kas palīdz sociālajiem uzņēmējiem būt sekmīgiem?
  • Kuras prasmes tu uzskati par visvarīgākajām sociālajam uzņēmējam – sociālās vai biznesa prasmes (piemēram, projekta plānošana, finansēšana un zināšanas par vadību, risku pārvaldību u.c.)?

Izziņas meteriāli:

Audekls komandas analīzei

https://www.slideshare.net/explanent/russian-team-canvas-on-culture-and-teams

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.