2.Tematiskais ceļvedis

2.7. Tīklošanās, partnerība un sadarbība

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu gūsi īsu ieskatu tādos tematos kā partnerība un sadarbība sociālajā uzņēmējdarbībā.
  • Tu noskaidrosi, kādēļ sadarbībai sociālā uzņēmuma darbībā ir izšķirša loma.
  • Tu īsumā tiksi iepazīstināts ar sociālo uzņēmēju pielietotajiem sadarbības veidiem un formām.
  • Tu aplūkosi sadarbības sniegtās iespējas un instrumentus tās sekmēšanai.
  • Visbeidzot, tu tiks iepazīstināts ar priekšnosacījumiem, veiksmīgas sadarbības veidošanai.

 

Materiāli

VIDEO “2.7.1. Tīkošana, partnerība un sadarbība, ievads

VIDEO “2.7.2. Sadarbības formas un veidi

VIDEO “2.7.3. Sadarbības sniegtās iespējas

VIDEO “2.7.4. Sadarbības riski

VIDEO “2.7.5 Sadarbībai labvēlīgu apstākļu izveide

Kontroljautājumi

  • Kas tev ir svarīgākais sadarbībā ar citiem cilvēkiem?
  • Cik bieži tu stāsti citiem cilvēkiem, kas tev ir svarīgi (tavas vērtības, principi, dzīves mērķi un prioritātes)?
  • Ar ko tu sadarbotos, vadot sociālo uzņēmumu?

 

Materiāli padziļinātākai izziņai

Tīklošana – mūsdienīgs biznesa rīks

https://businessnetwork.lv/ievads/pardosana/tiklosana-musdienigakais-biznesa-riks-49608

Kas ir tīkošana?
https://www.janisjava.com/lv/blogs/2017/06/01/kas-ir-tiklosana-jeb-netvorkings/

Kas ir biznesa tīklošana un kādas iespējas ir Rīgā?

https://www.youtube.com/watch?v=9M1fmaO8CTQ

Lekcija “Sociālo mediju loma un sociālā tīklošana valdībā: ASV piemērs”

https://www.youtube.com/watch?v=OOMV81uUTrA

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.