1.Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā

1.3. Uzzini, kā sociālas problēmas var kļūt par sociālās uzņēmējdarbības iespējām

Ievads

Saskatīt kā sociālā problēma var tikt transformēta un kļūt par jaunu sociālās uzņēmējdarbības iespēju var būt nedaudz izaicinoši. Lai to izdarītu, nepieciešams dziļāk ielūkoties problēmā un tās cēloņos. Sociālie uzņēmēji spēj pietuvoties un rast daudzveidīgus risinājumus dažāda veida sociālām problēmām. Taču svarīgi saprast, kuri no tiem spēj kļūt par daļu no biznesa un sniegt arī ekonomisku ieguvumu.

Vai ir pietiekami ar risinājumu būt vienam? Vai ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus, lai labas lietas radītu kopā? Darīt kaut ko vienu noteiktā sektorā vai starpdisciplināri? Turpinājumā apskatīsim, kā noteikt un izstrādāt biznesa plānus par dažādiem tematiem un atšķirīgām mērķgrupām, piemēram, nelabvēlīgā situācijā esošie cilvēki vai vides jautājumi.

Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu mācīsies, kā saprast ar ko sociālā problēma ir saistīta.
  • Tu noskaidrosi, kā sociālā problēma var tikt risināta, rezultējoties kā sociālā uzņēmējdarbība un kļūstot par sociālo uzņēmumu.
  • Tu tiksi iepazīstināts ar piemēriem, kuri ilustrē, kā sociāla problēma var tikt risināta dažādos veidos, sadarbojoties ar dažādiem partneriem un iedarbojoties uz, pēc uzdevumiem un mērķiem, atšķirīgām mērķauditorijām. Metodes kā risināt sociālas problēmas atšķiras, bet tām visām ir viena kopīga iezīme ‒ pozitīvu pārmaiņu radīšana.
  • Tu iemācīsies, ka sociālam uzņēmējam nebūtu jārūp tikai vienai specifiskai problēmai vai izaicinājumam, bet gan būtu jātiecas sociālo problēmu risināšanu uzlūkot plāšākā kontekstā.

 

Materiāli

VIDEO “1.3. Sociālā problēma un mērķgrupa

Prezentācija “Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā”

Tveršana1

 

Kontroljautājumi

  • Domā par sociālo problēmu un to, kāds sociālā biznesa modelis, to spētu risināt.
  • Kā mērķgupa var tikt iesaistīta?
  • Kādos veidos var tikt nodrošināta sociālā biznesa ilgtspēja un drošība?

Iedvesmojošas saites

Sociālās uzņemējdarbības iespējas Latvijā. Ir sociālās uzņēmējdarbības ideja? Ir sociālais uzņēmums? Skaties Sociālās uzņemējdarbības asociācijas video un uzzini, ko vēl vari darīt šajā jomā!  https://www.socialauznemejdarbiba.lv/stasti-par-socialajiem-uznemejiem/2018/4/13/socils-uzmjdarbbas-iespjas-latvij-skaties-video

Labklājības ministrija ir sagatavojusi video, kas stāsta par sociālo uzņēmumu – biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, kuras paspērnē atrodas zinātnes centri Z(in)oo, Zili Brīnumi un citi! Skaties, kā sapnis par interaktīvu mācību centru bērniem kļuvis par veiksmīgu sociālo uzņēmumu! https://www.socialauznemejdarbiba.lv/stasti-par-socialajiem-uznemejiem/2016/2/18/video-par-socilo-uzmumu-vidzemes-inovciju-un-uzmjdarbbas-centru

Ko dara sociālais uzņēmums? https://www.youtube.com/watch?v=WJo73jIHEVM

https://www.ubs.com/microsites/social-investment-toolkit/en.html

https://www.weforum.org/agenda/2015/12/social-entrepreneurs-seeing-problems-as-opportunities/

Sociālās uzņēmējdarbības identificēšanas iespējas:

https://www.class-central.com/course/coursera-identifying-social-entrepreneurship-opportunities-7029

https://www.roomfortea.com/

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2014/may/15/intern-to-young-social-entrepreneur-employer

http://sociale-entreprenører.dk/room-for-tea.html

https://www.positive.news/2015/economics/good-business/18629/good-business-milena-bottero-room-for-tea/

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.