1.Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā

1.4. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā

 Izziņas ceļvedis

  • Šajā sadaļā tu uzzināsi par sociālās uzņēmējdarbības aktualitāti Latvijā, tās pārstāvjiem, atbalsta mehānismiem un organizācijām.

 

Materiāli

VIDEO “1.4. Sociālā uzņemējdarbība Latvijā

Prezentācija “Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā”

Tveršana1

 

 

Kontroljautājumi

  • Kāds ir galvenais sociālā uzņēmuma mērķis? Kuras nozares ir piemērotākās socialās uzņēmējdarbības attīstīšanai Latvijā?
  • Vai sociālā vide Latvijā ir pietiekoši atbalstoša?
  • Vai tu šo sistēmu spēj pieņemt?

Avoti tālākai izziņai

Sociālās uzņēmējdarbības likums, https://likumi.lv/doc.php?id=294484

Stāsti: https://www.socialauznemejdarbiba.lv/stasti-par-socialajiem-uznemejiem/

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti: https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/11/10/socil-uzmjdarbba-latvij-19-veiksmes-ststi

Tu vari uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības vidi Latvijas Sociālās uzņēmējdarbibas asociācijas ziņojumā: https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/12/18/bthdg6wmeo1nz9ij728a9ft8pzvd58

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.