2.Tematiskais ceļvedis

2.1. Sociālā uzņēmuma veidošana, attīstot sociālā biznesa plānu

Šajā sadaļā vari izlasīt par to, kādēļ biznesa plāns palīdzēs koncentrēties un pārdomāti attīstīt tavu sociālo uzņēmumu. Tas ietver daudzus dažādus aspektus, tādus, kā, piemēram, preču tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana, finanses un tirgus attīstība. Sākotnēji tev nepieciešams gūt vispārēju priekšstatu par to, ko ir svarīgi izprast pašam, lai komunikācijā ar citiem, uzskatāmi spētu parādīt, ka esi to pārdomājis un spēsi īstenot. Pakāpeniska sociālā uzņēmuma attīstība nozīmē, ka tev nāksies projektu attīstīt, sākot no pilpotprojekta līdz pat apstiprināta projekta stadijai. Šajā procesā tiks iesaistīti vairāk nekā daži cilvēki, kas laika gaitā centīsies sekmēt tā izaugsmi. Šeit tu izlasīsi par dažādiem instrumentiem, tajā skaitā, kā veidot sociālā uzņēmuma radītās ietekmes aprakstu, balstoties uz biznesa terminiem un ar komerciāla rakstura elementiem.

Izziņas ceļvedis

  • Tu tiksi iepazīstināts ar biznesa plāna definīciju.
  • Sapratīsi, kādēļ nepieciešams sākt ar sava biznesa plānošanu.
  • Tu tiksi iepazīstināts ar biznesa modelēšanas rīkiem, to skaitā biznesa analīzes audeklu.
  • Tu iepazīsies ar visiem sava uzņēmuma plānošanas soļiem attiecībā uz dažādiem segmentiem. Atbildot uz jautājumiem, noskaidrosi vājās un stiprās puses.

 

Materiāli

VIDEO “2.1. Sociālā uzņēmuma veidošana, attīstot sociālā biznesa plānu

Prezentācija “Biznesa modeļa canva

Tveršanacd

Biznesa modeļa Canva, sagataves:

Biz mod canva lv

2_business model eng

 

Kontroljautājumi

  • Kā tu vērtē savu biznesa plānu?
  • Kādu zināšanu trūkumus tu esi atklājis?
  • Kas tev nepieciešams, lai to izpētītu un par to uzzinātu vairāk?

Materiāli padziļinātākai izziņai

Starptautiski

Audekls sociālā biznesa plānam: http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/

Zināšanu spēle: spēle, kas palīdz ilustrēt tavu biznesa plānu:

http://businessmodelalchemist.com/2010/01/mappingbusiness-models-a-knowledge-game.html

Dažādu biznesa modeļu apraksti:

http://theagni.com/2011/12/02/how-to-build-revenue-24-types-of-major-businessmodels-with-examples/

Kā apgūt biznesa analīzes audeklus sociālajiem uzņēmējiem:

https://www.tbd.community/en/a/business-model-canvas-social-entrepreneurs

Dažādi stāsti par sociālā uzņēmuma modeļiem:

http://www.socialenterprisebsr.net/library/successful-business-models/

 

Izglītojošs materiāls par biznesa plānu, sociālo mediju nozīmi un vispāreji priekšnosacījumi sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai:

http://www.socialenterprisebsr.net/library/project-outputs/

 

Ceļvedis sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai:

https://www.socialenterprise.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=708e8d72-b13e-43c4-9e58-1973ff4d4a89

 

Latvija

Sociālās ietekmes izvērtēšanas materiāls latviešu valodā:

http://socialinnovation.lv/LV/projekta-socialas-uznemejdarbibas-attistiba-baltijas-juras-regiona-izglitojosie-materiali/

 

Pirmie soļi sociālajā biznesā, R.Lukjanska:

https://www.socialauznemejdarbiba.lv/petijumi/2014/10/27/pirmie-soi-socilaj-bizness

https://www.coursera.org/learn/internet-predprinimatelstvo

 

Kā pielietot biznesa modelēšanas audeklus:

https://netology.ru/blog/ostervalder-segmenty

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.