2.Zagadnienia

2.3. Finansowanie i zbieranie funduszy w Polsce

Cele dydaktyczne

  • Zapoznasz się z różnymi sposobami finasowania i zbierania funduszy dla przedsiębiorczości społecznej
  • Dowiesz się, jakie są możliwości globalnego i lokalnego finansowania przedsiębiorstw społecznych
  • W tym rozdziale zapoznasz się z różnymi rodzajami publicznej i prywatnej pomocy finansowej dostępnej dla przedsiębiorców społecznych w Polsce;
  • Dowiesz się także, jakie są najbardziej popularne sposoby finansowania podmiotów zaangażowanych w ekonomię społeczną w Polsce.

 

VIDEO

 

Zagadnienia do przemyślenia

  • W jaki sposób podmioty ekonomii społecznej w Polsce mogą zwiększać efektywność wsparcia finansowego, które jest im oferowane?
  • Jak oceniasz zbieranie funduszy przy pomocy tradycyjnej kwesty lub tzw. crowdfundingu jako część finansowej działalności przedsiębiorstwa społecznego?

Wróć na początek

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa społecznego – prezentacja ze szkolenia BISER http://biser.org.pl/?p=578 

Polecane do przeczytania:

“Baltic Funding” – wykaz ponad 300 podmiotów finansowania umożliwiających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego: http://funding.balticsea-region.eu/

“D-Prize” – nagroda za zwiększanie dostępu do sposobów mających na celu likwidację ubóstwa w krajach rozwijających się. Wiele tego typu rozwiązań już istnieje; wyzwaniem jest dostarczanie ich do najbardziej potrzebujących. Nagroda ta ma zachęcać przedsiębiorców społecznych do poszukiwania jeszcze lepszych metod na dostarczanie technologii poprawiających jakość życia i stanowić finansową pomoc dla nowych przedsiębiorstw osiągających najlepsze rezultaty. https://www.d-prize.org/

“BMW Foundation” – Współpracuje z organizacjami mającymi na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla działalności przedsiębiorców społecznych, dostarcza im wsparcie finansowe i udziela doradztwa w zakresie studiów akademickich i naukowych w tej dziedzinie, a także włącza działalność przedsiębiorców społecznych w sektor społeczny i polityczny.  http://www.bmw-stiftung.de/en/

“Ananda Ventures Social Venture Fund” – jeden z czołowych inwestorów kapitału dla przedsiębiorców społecznych w Europie. “Ananda” inwestuje w zmianę społeczną “już na własnym podwórku”- w prężnie rozwijające się firmy w Europie, mierzące się z problemami społecznymi tej części świata. http://www.socialventurefund.com/en

Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (“The Employment and Social Innovation – EaSi”) – instrument finansowania na poziomie Unii Europejskiej, stworzony, by promować wysoki i zrównoważony poziom zatrudnienia, gwarantujący adekwatne i godne zabezpieczenie socjalne, zwalczający wykluczenie społeczne i biedę oraz dążący do poprawy warunków pracy. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

“The Skoll Foundation” – wprowadza zmiany na szeroką skalę, inwestując i łącząc przedsiębiorców społecznych i wynalazców, którzy pomagają rozwiązywać najbardziej palące problemy społeczne. http://skoll.org/

“Ashoka” – Przedsiębiorcy społeczni są motorem społecznej zmiany i wzorem do naśladowania dla obywateli. “Ashoka” inwestuje w ich działalność i pomaga im tworzyć największą możliwą wartość społeczną. https://www.ashoka.org/

Platformy do crowdfundingu:

1.http://impactyouth.eu/  – pierwsza platforma crowdfundingowa dla projektów mających na celu rozwój biznesu prospołecznego w krajach nadbałtyckich.

2.www.kickstarter.com

3.www.StartSomeGood.com

4.www.Indiegogo.com

5.www.Rockethub.com

6.www.Pozible.com

7.www.Causes.com

8.www.Razoo.com

9.www.Crowdrise.com

10.www.Fundly.com

11.www.Plumfund.com

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.