Socialiniam verslui būdingas labai platus veiklos spektras. ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką, asmeninių paslaugų ir socialiai atskirtų vietovių vystymo bei aplinkosaugos. Atsižvelgiant į socialinės ekonomikos raidos tendencijas ES, socialinio verslo plėtra Lietuvoje taip pat turėtų vykti šiomis kryptimis – skatinant tradicinį privatų verslą įsitraukti sprendžiant socialines problemas ir skatinant nevyriausybines organizacijas savo veikloje taikyti verslo modelius. Nors Lietuvoje socialinis verslas yra dar vystosi pamažu, trūksta geros praktikos pavyzdžių, stokojama skatinamųjų ir finansinės paramos priemonių, faktinis socialinių verslų skaičius šalyje nuolat auga. 2018 m. pabaigoje, VšĮ “Versli Lietuva” duomenimis, Lietuvoje veikė beveik 90 socialinių verslų.

2015 m. balandžio 3 dieną Ūkio ministras įsakymu patvirtino Socialinio verslo koncepciją. Iki šiol socialinis verslas nebuvo reglamentuotas, todėl nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos jam skatinti ir valstybės pagalbai gauti. Beto Ūkio ministerija kartu su Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ ekspertų komanda parengė Socialinio verslo gidą. Šiame leidinyje pateikiama kuriant socialinį verslą reikalinga informacija. Gide apibrėžiama socialinio verslo sąvoka, išryškinami šio verslo skirtumai, lyginant su kitais socialinės ekonomikos subjektais, parodoma socialinio verslo nauda.

Naudotasi: