NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION
En internationell utblick om impact investment

Utgivare: Mötesplats Social Innovation (MSI)
Rapportförfattare: Camilla Backström
Verksamhetsansvarig för området Finansiering och Effektmätning vid Mötesplats Social Innovation.
Camilla var del av det team som utvecklade en handbok tillsammans med European Philanthropy Association (EVPA), som handlar om hur man mäter och följer upp samhällseffekter. Hon har erfarenhet från både näringslivet och det civila samhället, senast som VD för Charity Rating och innan dess som CSR-ansvarig för TeliaSonera-koncernen.

Ladda ner här

Källa: NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION