Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik andis välja ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatu nii eesti (LINK siin) kui inglise keeles (LINK siin). Õppematerjaliks sobiva raamatu autoriks on Jaan Aps, kes lisaks SEV-i juhatuse esimehe rollile on võrgustiku meeskonnas ka mõju kaardistamise lahenduste suuna eestvedaja.

Iga sotsiaalse ettevõtte või mõne teist tüüpi ühiskondliku eesmärgiga organisatsiooni olemasoluks on ainult üks õigustus: luua positiivset muutust, mis teisiti aset ei leiaks. Seega lasub neil ettevõtetel vastutus selle eest, et muutused oleksid võimalikult laia kõlapinnaga ja süvitsi minevad. Vastasel juhul lõikaksid sihtrühma liikmed tunduvalt suuremat kasu mõne teise organisatsiooni tegevusest.

Kuigi sotsiaalsetele ettevõtetele on kättesaadavad täiesti adekvaatsed süsteemid oma finantsolukorra ja personali voolavuse analüüsimiseks, on oma mõju määratlemine ja kaardistamine paljude jaoks paras katsumus. Sellel on muidugi mitmeid põhjusi – ebamääraste eesmärkide seadmine ja piiratud ressursid on ainult jäämäe tipp.

„Kui Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 2012. aastal Eestis ametlikult loodi, olin selle asutajate seas ja mõtisklesin, kuidas pakkuda võrgustiku liikmetele sobivat mõju kaardistamise viisi – tegemist on ju ühe meie olulisema tegevussuunaga. Praeguseks oleme välja arendanud lahenduse, mis on Eesti sotsiaalse eesmärgi nimel tegutsevate ettevõtete seas mõju kaardistamise standardina juba üldist tunnustamist leidnud, kuigi see ei ole ainuke omataoline,“ selgitab Jaan Aps ühiskondliku mõju hindamise vajalikkust.

Õppematerjal on mõeldud neile asjaosalistele, kellel on vaja arendada oma ühiskondliku mõju analüüsimisega seotud oskusi. Loodetavasti on õppematerjalist kasu ka vastavaid kursusi (sh sotsiaalse ettevõtluse teemal) pidavatele õppejõududele ja neis osalevatele üliõpilastele, samuti neile, kes juba praegu osalevad muutuste loomisel kohalikul tasandil ja soovivad oma lähenemisviisi välja kujundada või seda täiustada.

Standardlahendust on järele proovinud paljud Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmed (seda loeme mitteametlikuks liikmelisuse kriteeriumiks). Selle kasuks on otsustanud ka mõned teiste katusorganisatsioonide lipu all tegutsevad ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid (nt Eesti Lasterikaste Perede Liit).

Raamatu valmimist toetas Erasmus+ projekti „Social entrepreneurship development in Baltic Sea region“ („Sotsiaalse ettevõtluse areng Läänemere regioonis“) raames.

moju-pilt