Jak przekonać administrację publiczną, zwłaszcza szczebla lokalnego do wspierania rozwoju ekonomii społecznej ? Jakich argumentów użyć, żeby unaocznić korzyści z rozwoju ekonomii społecznej? Jakiego wsparcia rzeczywiście potrzebują przedsiębiorstwa społeczne ? O czym trzeba pamiętać uruchamiając nowy społeczny biznes?

To tylko kilka pytań na jakie odpowiedzi szukali partnerzy projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznych w Basenie Morza Bałtyckiego” przygotowując “Rekomendacje dla Administracji Publicznej w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych” oraz “Rekomendacje dla nowych przedsiębiorstw społecznych w zakresie tworzenia ścieżki rozwoju”, do zapoznania się z którymi serdecznie zapraszamy.

Prace nad rekomendacjami prowadzono w 6 krajach nadbałtyckich, tj. w Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii, Łotwie i Litwie, stworzenie pełnego dokumentu zostało poprzedzone badaniami ankietowymi wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, wywiadami fokusowymi z ekspertami oraz pogłębiona analizą krajowych i europejskich dokumentów strategicznych. W pełnej wersji publikacji dostępnej w języku anghielskim możecie Państwo znaleźć krótką analizę sytuacji przedsiębiorstw społecznych w każdym z wymienionych krajów oraz rekomendacje zarówno dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw społecznych dotyczące tego jak efektywnie można rozwijać, wzmacniać i promować przedsiębiorstwa społeczne.

Poniżej zapraszamy Państwa do zapoznania się ze skróconą wersją w języku polskim obejmującą same rekomendacje, mamy jednak nadzieję, że zapoznanie się z tym materiałem zachęci czytelników do sięgnięcia po pełną wersję publikacji.

Rekomendacje można pobrać tutaj: Rekomendacje