Social Impakt Handbok er en ny publikation som visar hur socialekonomiska verksamheter, ”changemakers” och sociala organisationer kan utveckla en förändringsteori som kan användas till att dokumentera de sociala effekterna av sitt arbete.

Social Impakt Manual

Handboken är författad av Jaan Aps, styrelseordförande till “Estonian Social Enterprise Network” och översatt till svenska av Bert-Ola Bergstrand, Socialt Kapital Forum i Sverige. Projektet är en del av Erasmus+ projectet „Social entrepreneurship development in Baltic Sea region“.

Handboken är tänkt som ett undervisningsmaterial för aktörer som vill utveckla och bruka social impakt-analys. För sociala organisationer eller andra organisationer som har ett fokus på sociala frågor är det viktigt att kunna redogöra för vilken impakt man skapar eftersom deras existens i mångt och mycket utgår från att man förmår att skapa en positiv förändring i samhället.