Jednym z rezultatów projektów “Rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” jest prezentowana poniżej publikacja: “Przegląd sektora przedsiębiorstw
społecznych krajów w Regionie Morza Bałtyckiego – Polska”, w której można znaleźć krótki opis dostępnych w Polsce systemów wsparcia przedsiębiorstw społecznych, ważnych interesariuszy – instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej, instytucji oferujących szkolenia, studia i inne formy edukacyjne dedykowane ekonomii społecznej oraz informacje o używanych w Polsce narzędziach badania wpływu społecznego.

Prezentowana publikacja jest tylko częścią dokumentu opracowanego w języku angielskim, który zawiera analizę wyżej wymienionych obszarów w 7 krajach: Finlandia, Estonia, Dania, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecji do zapoznania się z którą również serdecznie zachęcamy i która można pobrać w zakładce Project Inputs_English.

Mimo, że przygotowany raport jest jedynie subiektywną opinią jej autorów i z pewnością nie prezentuje wszystkich mechanizmów wsparcia czy też pełnej listy interesariuszy mamy nadzieję, że może stać się wstępem do zdobycia wiedzy z zakresu sytuacji sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce i być przyczynkiem do dalszego pogłębiania wiedzy z tym zakresie.

Raport jest do pobrania tutaj: Przegląd sektora PS w Regionie Morza Bałtyckiego-Polska