Sobivate tingimuste loomine uute sotsiaalsete ettevõtete tekkimiseks (püsivad inkubatsioonimehhanismid) nõuab mitmekülgset tegevust erinevates valdkondades. Enamiku valdkondade puhul saavad kohalikud omavalitsused positiivse arengutee kujunemist oluliselt mõjutada. Kuigi see on kohalike omavalitsuste jaoks ambitsioonikas ja suurt tähelepanu ning oskusi nõudev ülesanne, soovime neid siiski julgustada seda jõupingutust tegema – tulemus on seda väärt.

Sotsiaalse ettevõtluse mõju ja tugevuse kasv ühiskonnas sõltub suuresti just kohalike omavalitsuste suhtumisest ja tegevusest sotsiaalse ettevõtluse vallas.

LINK ülevaatele asub siin.

 

Projekt „Sotsiaalse ettevõtluse areng Läänemere regioonis“ viidi läbi programmi Erasmus + toetuse ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimise abil.

Trükise sisu eest vastutab ainuüksi väljaandja/esitleja; siin ei esitata Euroopa Komisjoni ega ühegi sellega seotud organisatsiooni vaateid. Need institutsioonid ei kanna vastutust käsiraamatus esitatud teabe eest.

Erasmus logo