Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową publikacją „Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, powstałą w ramach projektu “Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.2 PO KL.

Publikacje powstały w ramach prac Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej i grup tematycznych.

 

Polecamy zwłaszcza rozdział: 2.3 i 2.4, w których dokonano ciekawego porównania systemów koordynacji działań na rzecz ekonomii społecznej wraz z identyfikacją podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i koordynację tych działań.

Publikacja dostępna jest tutaj: Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej

 

This content is delivered to you in the framework of the SEBS2 project co-funded by the Erasmus+, as our aim is to popularize social business and social entrepreneurship in the Baltic Sea Region.