YESBOX är ett samverkansprojekt mellan ett dussintal aktörer inom vägledning, rådgivning och utbildning riktad till entreprenörer och innovatörer som söker stöd och hjälp i början av sitt företagande. Det är en inspirerande mötesplats för alla som utvecklar idéer, funderar på, planerar för eller driver företag i någon form.

Av: Fredrik Liljeberg

Nu har vi kommit en bra bit på väg med jubileumssatsningen kallad ’det entreprenöriella Göteborg’, som sedan start gått under arbetsnamnet nystartskvarter/entreprenörskapskvarter/entreprenörskvarteret/e-kvarteret. Bland andra. Alla dessa har varit arbetsnamn på det samverkansprojekt för att skapa en gemensam mötesplats där alla de aktörer som verkar inom nyföretagarområdet kan möta sina kunder.

Det vi nu gör är att vi till hösten 2017 etablerar en fysisk plats i Gamlestans Fabriker där vi ska samla befintliga aktörer som erbjuder vägledning, rådgivning och utbildning till entreprenörer och innovatörer som vill starta upp eller utveckla sina företag. Platsen kommer bli en inspirerande mötesplats där mångfalden av aktörer säkrar både spetskompetens och ett brett erbjudande – allt samlat under ett och samma tak. Alla aktörer levererar olika slags kunskaper på en och samma adress.

Att vi nu ändrar arbetsnamnet/projektnamnet är ett led i paketeringen och kommunikationen för att nå upptill målbild 2021 – ”Göteborg är en internationell förebild genom sin entreprenöriella attityd och atmosfär.”

Namnet på mötesplatsen så syftar det till att sätta tonen för visionen: ’att Göteborg ska vara norra Europas mest kreativa och innovativa stad’. Det kan bara ske om vi först når upp till missionen: ’att vara en stad med entreprenöriell attityd och atmosfär’. 

YESBOX är en fysisk mötesplats. Det har vi tagit fasta på i namn och kommunikation. Mötesplatsen är ett ställe där vi ger stöd och ingjuter mod (box för box), en gemenskap där vi adderar kunskap och kontakter (box för box) för att ge våra framtida entreprenörer och innovatörer rätt verktyg och insikter (box för box) för att ta nästa steg. Något som bäst illustreras i ett namn som ger den känsla och attityd vi önskar. 

Från sockerraffinaderi till stadens nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer

Gamlestaden har alltid varit en plats för nya idéer. Här kom till exempel kung Gustav II Adolf på att man skulle flytta dåvarande Nya Lödöse och anlägga en ny stad som låg lite bättre till för den internationella handeln. Det var år 1621 och den nya staden fick heta Göteborg. 100 år senare startade bröderna Jacob och  Nicolaus Sahlgren en entreprenörssatsning på förädling av socker i Gamlestaden (som man kom att kalla området där Nya Lödöse en gång låg).

Och så har det fortsatt. Området där Gamlestadens Fabriker idag ligger har alltid varit sanna innovations- och entreprenörskvarter. Kanske kan det sägas vara Sveriges främsta entreprenörsdrivna kvarter!? Det har åtminstone varit platsen för nya företag och innovationer, sedan 1621. Och den traditionen tänkte vi bygga vidare på.

Välkommen en drömfabrik som rymmer en del av Göteborgs industriella historia – bland annat med framgångsrika start-ups som SKF och Volvo.

Välkommen till YESBOX – Home of entrepreneurs. 

YESBOX är Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. Och nyföretagare. Och såklart alla andra som har en affärsidé de vill utveckla.
Måndag 4 september öppnar vi lådan. Adressen är Gamlestadsvägen 4, Gamlestadens Fabriker Hus B13.

Källan: http://startaochdriva.se/blog/2017/06/29/yesbox-en-dromfabrik-entreprenorer-och-innovatorer/