Rapporten ”En ögonblicksbild över sociala företagssektorn runt Östersjön” ger en ögonblicksbild över den sociala företagssektorn med dess aktörer, utbildningssystem och impakt mätning.

Sociala-Företag-ögonblicksbild.pdf

Rapporten är en del av projektet ”The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea region” som är gjort möjligt genom finansiering under Erasmus+ programmet och därmed EU. Rapporten är sammanställd av 7 gräsrotsorganisationer som aktivt bidrar till utvecklingen av sociala företagssektorn i länderna omkring östersjön. Socialt Kapital Forum i Sverige har bidragit till denna del av huvudrapporten.

Författarna har valt att koncentrera rapporten kring tre teman. Aktörer som har inflytande på det sociala företagsfältet. Utbildning inom sektorn samt hur man mäter impakt. Rapporten är till viss del subjektiv genom att den utgår från författarnas egna åsikter men kan ändock ge en värdefull insyn i hur sektorn ser ut omkring östersjön.