Ikväll får Mikaela Illanes och Mark Smith delade scenen med två andra change leaders, Drömstort och Mobile Stories, i en ceremoni på Fryshuset i Stockholm då Reach for Change presenterade årets Change Leaders. Att utses till Change Leader innebär ett ekonomiskt och rådgivande stöd i upp till fem år för att kunna utveckla ens innovativa idéer och kunna göra skillnad för så många barn som möjligt.

Att få utmärkelsen Change Leader innebär:

  • Finansiellt stöd som är behovsanpassat för att personen ska kunna fokusera på utvecklingen av sin innovation och idé.
  • Rådgivning och coaching inom områden där personen och verksamheten har störst behov att utvecklas. Fokus ligger på effektmätning, finansiell hållbarhet, ledarskap, uppskalning och systemförändring.
  • Tillgång till Reach For Changes globala nätverk.

Juryn som utsåg årets Change Leaders bestod av representanter från Reach for Change, Tele2, Kinnevik, Roschier, Hugo Stenbecks stiftelse, Rädda barnen och Qvartz.

– Det har varit en otroligt spännande process i år, med många starka initiativ och drivna personer. Våra partners i juryn fick verkligen kämpa för att välja ut vinnarna. Jag ser fram emot att Drömstort, Inicio och Mobile stories blir en del av vårt inkubatorprogram, då vi ser stor potential för dessa verksamheter att växa och hjälpa barn och unga i Sverige, säger Sofia Breitholtz, VD Reach for Change.
Om Reach for change

Reach for Change är en internationell ideell organisation. Genom sektorsöverskridande partnerskap hittar, utvecklar och skalar Reach for Change idéer och innovationer som bidrar till att göra livet bättre för barn. Vår core-produkt är stödprogram för sociala entreprenörer.

Om Change Leader

En Change Leader är en enastående person som med stor passion och drivkraft jobbar för barns rättigheter och att se till alla barn når sin fulla potential.

En Change Leader agerar förebild och inspirerar andra att engagera sig genom att vara en del an en global rörelse som skapar en bättre värld för barn och unga.

Inicio är en ideell förening som bistår skolor, bibliotek, science parks och andra mötesplatser för utbildning och innovation med att erbjuda tillämpade övningar i teknik och digitalt skapande med målet att stärka elevernas/besökarnas/projektgruppers förmåga att utveckla sina idéer och färdigheter. Den långsiktiga ambitionen är att öka alla medborgares digitala delaktighet så att fler förstår och kan bidra till framtidens smarta och hållbara samhällen.

Våra evenemang för olika målgrupper drivs med hjälp av vårt nätverk av mentorer, svenska och utländska masterstudenter som förutom tekniskt kunnande bidrar med andra perspektiv, kulturer och förebilder. Vi har utvecklat konceptet Mentorspace som bygger på mentorskap och kunskapsdelning och kan genom vår metod för Learning Analytics ta fram mätdata om hur elever/deltagare lär sig att förstå och utvecklas med övningar i tillämpad teknik.

Källan: http://www.mynewsdesk.com/se/inicio/pressreleases/inicio-aer-en-av-2019-aars-change-leaders-och-faar-stoed-av-reach-for-change-i-upp-till-fem-aar-2830878