Nors daug kalbama apie socialinio verslo naudą šalies ekonomikai , šalies Ūkio ir inovacijų ministerija tik 2015 metais pateikė  socialinio verslo koncepciją ir  rekomendacijas šiam verslui vystyti.

Ar gali socialinis verslas sumažinti skurdą ir atskirtį kaimiškose Lietuvos teritorijose, sunku atsakyti. Viena tikrai aišku, kad pabandyti verta vien tam , kad įtrauktume vietos žmones į savo problemų sprendimą, skatintume  bendruomeniškumo ir asmeninio savarankiškumo ugdymą. Todėl sveikintina , kad Lietuvos žemės ūkio ministerija pirmoji pasiūlė finansinę paramą socialiniam verslui kurti kaimiškose regionuose, tam panaudojant 2014-2020 Lietuvos kaimo plėtros programos Leader priemonę.

2017 -11-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintos socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės gairės.

 

Naudotasi: