We have an idea! –website is an information package about social enterprise for young people as well as fasilitators / teachers.  

opas_laaja_12

This comprehensive work package includes:

  • A guide to social enterprise, consisting of 12 articles on important themes in social enterprise idea and business planning
  • 6 social enterprise business cases
  • A 3-stage fasilitator’s/teacher’s workbook with many inspirational exercises to help youngsters plan their social enterprise

Materials are available – in Finnish – online as well as printable in pdf’s:

Meillä on idea – Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas  (Young people’s guide to social enteprise)

Meillä on idea – Fasilitaattorin työkirja  (Fasilitator’s workbook)

The site has been created by Suomen Setlementtiliitto. The contents have been created by a number of experts in the field. Partners include Social Enterprise Academy and British Council, and financing provided by Finland’s Slot Machine Association.

***

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti nuorille sekä heidän opettajilleen.

opas_laaja_02_0

Sivustolta löydät kattavasti aineistoja:

  • Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas – 12 artikkelia, joiden avulla ideoit ja suunnittelet yhteiskunnallista yritystäsi
  • 6 kuvausta toimivista yhteiskunnallisista yrityksistä
  • 3-vaiheisen kurssin pitämiseen opastavan opettajan työkirjan, joka sisältää paljon innostavia tehtävivinkkejä opiskelijoiden yritysten suunnitteluun.

Materiaalit ovat saatavilla sekä verkkoaineistoina että ladattavissa pdf-muotoisina:

Meillä on idea – Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas

Meillä on idea – Fasilitaattorin työkirja

Sivusto Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council ja rahoittajana Raha-automaattiyhdistys.