Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Erasmus+ Logo

Estonian

Alustava ettevõtja käsiraamat

BDA Consulting OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostanud abimaterjali ettevõtlusega alustajale - [...]

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). [...]

A strategy for developing young people’s social entrepreneurship

A new strategy has been completed in Estonia in 2018 - a strategy [...]

Eestikeelne ühiskondliku mõju hindamise käsiraamat

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik andis välja ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatu nii eesti (LINK siin) [...]

Ülevaade: Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele

Veel mõne aasta eest sarnanes sotsiaalne ettevõtlus enamikus Euroopa riikides ”mustale kastile”. Kui [...]

Video: Tutvu sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitega kahe põneva näite abil!

  Sotsiaalsed ettevõtted teenivad raha selleks, et maailma paremaks muuta. Vaata lähemalt, kuidas [...]

Soovitused KOVidele sotsiaalse ettevõtluse iduettevõtete arengu soodustamiseks

Sobivate tingimuste loomine uute sotsiaalsete ettevõtete tekkimiseks (püsivad inkubatsioonimehhanismid) nõuab mitmekülgset tegevust erinevates [...]

Haridusalane toetus sotsiaalsele ettevõtlusele Läänemeremaades

Veel mõne aasta eest sarnanes sotsiaalne ettevõtlus enamikus Euroopa riikides ”mustale kastile”. Kui [...]

(Sotsiaalse ettevõtte) ühiskondliku mõju kaardistamise käsiraamat

Käesolev õppematerjal on mõeldud neile asjaosalistele, kellel on vaja arendada oma ühiskondliku mõju [...]