Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Erasmus+ Logo

Library

/Library

Infinite Game – a business model approach by Simon Sinek

You may have come across Simon Sinek´s work related to the "Start with Why" book, where he differentiates between your why, what you do and how you do it. Successful companies start with Why: the [...]

By |Categories: Successful Business Models|Tags: , |0 Comments

Flow State – a social entrepreneur’s ideal mindset

Being in a flow state is the epitome of being in a state of being in the moment. Flow state is what I believe we’re all looking for when we’re fully engaged in something on [...]

APMĀCĪBU MODULIS Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids

Uzņēmējdarbība, pielietojot inovācijas ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi, darbojas kā pasaules dzinējspēks. Iepretim sociālie uzņēmēji,  atpazīstot sociālu problēmu un tās risināšanai pielietojot uzņēmējdarbības principus, tiecas radīt, organizēt un pārvaldīt pārmaiņas sabiedrībā. Tomēr bez atbilstošām spējām [...]

UTBILDNINGS MODUL Kompetenser och tänkesätt för sociala företagare

Företagare i näringslivet fungerar som motorer för tillväxt, genom att utnyttja innovation som bränsle för deras ekonomiska tillväxt. Sociala entreprenörer däremot är individer som känner igen ett socialt problem och använder sina entreprenöriella principer till [...]

MOKYMO MODULIS Socialinių verslininkų kompetencija ir mąstysena

Verslininkai biznio pasaulyje veikia kaip varikliai, panaudodami inovacijas, kurios skatina ekonominę pažangą. Nors socialiniai verslininkai yra asmenys, kurie pripažįsta socialinę problemą ir naudojasi verslumo principais, kurdami ir valdydami socialinius pokyčius, tačiau be įgūdžių ir atitinkamų [...]

Report on key mind-set elements for successful social business development in Latvia, Lithuania and Sweden

Social entrepreneurs, agents of change, with the desire to make the World a better place for all of us to live in. Nowadays, it is “trendy” to be a social entrepreneur and their work is [...]

By |Categories: Blog, Library|0 Comments