Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). [...]