Company Description

MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata nende lahendamisele kaasa.

RuaCrew visioon aastal 2020 on olla kindel ja usaldusväärne partner noortele ja peredele nende kodukohtades üle Eesti.

Ühingu missiooniks on noorte ja perede toetamine, et tagada neile parem hakkama saamine täna ja tulevikus.

RuaCrew põhiväärtusteks on ausus, sallivus, abistamine ja vastutustunne.

RuaCrew peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö – sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd.

Company Location