Company Description

MTÜ Loome Sillad alustas oma tegevust 2020. aastal.

Meie tegevusvaldkond on suunatud vaimse tervise häiretega inimeste toetamiseks. Tegutseme SA Viljandi Haigla huvides, arendamaks Jämejala Psühhiaatriakliiniku vaimse tervise küla mõtte loomist.

MTÜ eesmärgiks on luua võimalusi psüühiliste erivajadustega patsientide toetamiseks haiglas viibimise ajal ning seekaudu toetada nende iseseisvust ja toimetulekut haiglaravi järgselt.

MTÜ Loome Sillad tegevusvaldkond on suunatud vaimse tervise häiretega inimeste toetamiseks, luues võimalusi psüühiliste erivajadustega patsientide toetamiseks haiglas viibimise ajal ning seekaudu toetada tema iseseisvust ja toimetulekut haiglaravi järgselt. Oleme võtnud suuna kaasata võrgustiku- ja kogukonnaliikmeid ja teisi spetsialiste eesmärgiga vahetada teadmisi ja kogemusi, mis aitab toetada patsiendi iseseisvat toimetulekut ühiskonnas.

Loe, millega tegeleme siit

 

Company Location